Dalabakkan er et prestisjeprosjekt vi er stolt av

833

Torsdag kveld hadde Malvik kommune invitert til åpent møte om utbyggingen av gang- og sykkelveg i Dalabakken på Grønberg.

Arbeidet har pågått i over ett år og nå ser både kommune, entreprenør og ikke minst beboerne frem til at anlegget blir ferdig.

Frank Johansen

– Dette er et prestisjeprosjekt vi i Malvik kommune er stolt av, sa virksomhetsleder i Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM), Frank Johansen, da han ønsket de vel 70 fremmøtte velkommen på Rådhuset torsdag kveld.

Johansen fortalte at de hadde fått mange tilbakemeldinger på at informasjonsflyten til  beboerne godt har kunnet vært bedre.

Derfor ønsket de nå å samle beboerne på Grønberg for å høre og lære av prosessen.

Stort anlegg

Prosjektet med gang- og sykkelveg i Dalabakken er et stort og komplekst anlegg som har blitt større undervegs da man har møtt på flere uforutsette utfordringer.

Mange uttrykte bekymring for at anlegget ikke førte til tryggere og bedre skoleveg, noe hverken virksomhetsleder eller prosjektleder sa seg helt enig i.

Flere av møtedeltakerne hadde konkrete spørsmål om sin eiendom og framdriften. I en oversikt kommunen presenterte er det tatt høyde for at anlegget skal være ferdigstilt med asfalt i midten av desember. Dette forutsetter naturligvis at værforholdene tillater det.

Mange av beboerne uttrykte misnøye med informasjonstilgangen, når informasjon er sendt ut (ofte fredager) og lange perioder med stengte veger og dårlig fremkommelighet.

Noen ønsket å komme inn på konkrete lsøninger og/eller mangel på oppfølging, men det ble ikke tema i møtet.

Fem tema

Det ble informert om status og framdrift. I dialogen var det fem tema som fikk mest fokus på møtet:

  1. Trafikksikkerhet
  2. Kommunens forhold til entreprenøren
  3. Sikkerhet på anlegget
  4. Tidlig dialog når det avdekkes forhold som påvirker en eiendom
  5. Kommunikasjon

Styrke dialogen

Bakgrunnen for møtet var at Malvik kommune ønsker å styrke dialogen med de som er berørt i Dalabakkan nå frem mot at anlegget ferdigstillesuset.

Det er gledelig at opp mot 70 møte opp på informasjonsmøtet. Prosjektet i Dalabakkan er det største og mest komplekse prosjektet Malvik kommune har hatt, med svært mange berørte beboere. Det er viktig for oss å få innspill og dermed kunne lære av dette for å kunne legge til rett for bedre dialog og kommunikasjon i framtidige prosjekter.

– Noen sitter med en opplevelse av at man ikke blir hørt. Det har tatt for lang tid før vi som er ansvarlig i kommunen tar signalene på alvor og kommet i dialog om problemet. Det ønsker vi å bli bedre på, sier virksomhetsleder for ARESAM Frank Johansen. (Saken fortsetter under bildet)

Skjermdump: presentasjon Malvik kommune

Dette er tidsplanen det jobbes etter:

Parsell 1 og 2 (Fra Malvikvegen til Nypevegen):
Ferdig asfalt ca. 14/12

Parsell 3 (terrengsti):
Ferdig ca. 19/11 (- gjerde)

Parsell 4 (Harrangflata):
Ferdig ca. 30/11

Parsell 5 (Sparkjøp):
Ferdig ca. 14/12

Parsell 8 (utvidelsen):
Ferdig for asfaltering ca. 14/12 – Vegen åpnes rundt
denne datoen