Bedre trafikksikkerhet på Sveberg

Av: Eirin J. Leirvik
Foto: privat

Innlegg av Eirin J. Leirvik

Bedre trafikksikkerhet på Sveberg

Det er mange bilister som kjører fort i 30 sonen ved Malvik sentret og i 40 sonen ved Kindsethtjønna. Det er en del skolebarn og andre som ferdes lang veien, og synes det skal vises hensyn til og kjøres forsvarlig.

Det å kjøre over satt fartsgrense tror mange er tøft og det er som regel unge sjåfører som kjører fortere enn fartsgrensen noe som kan være trafikkfarlig i slike tettbygde strøk.

Jeg merker også selv når jeg kjører i 30 og 40 sone på Sveberg så ligger det biler bak meg og presser, for at de ønsker å kjøre fortere enn satt fartsgrense. Håper at alle bilister følger fartsgrensene som er satt opp for å skape trygge veier for barna og andre myke trafikanter som ferdes langt veien.

Ønsker at politiet gjennomfører flere fartskontroller på Sveberg slik de får luket ut bilistene som reduserer sikkerheten for barn og andre som ferdes langs veien. Sikkerheten skal tas på alvor og er viktig for å unngå ulykker og utsette de myke trafikantene og andre bilister for fare.

En annen ting er at det burde vært flere fartsdumper på denne strekningen, fordi dette er en skolevei hvor barn ferdes. Fartsdumpene gjør at hastigheten til bilene reduseres, og da blir denne strekningen tryggere og bedre for skolebarn og andre myke trafikanter.

Eirin Josefine Leirvik

Hommelvik AUF