Torsdagens miltære kolonner

306
Foto: Forsvarets mediesenter

Torsdag forventes det ni militære kolonner langs veiene gjennom Malvik. 

De militære transportene vil foregå mellom klokka 07:00 og 17:30

▪ 3 kolonner – E6 Værnes – Voll 07.00 – 11.21

▪ 3 kolonner Værnes – Buan 10.00 – 13.44

▪ 1 kolonne Værnes – Oppdal 14.00 – 16.14

▪ 1 kolonne E6 Berkåk – Værnes 12.00 – 13.21

▪ 1 kolonne E6 Berkåk – Værnes 13.30 – 17.33

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. 

Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.