Internasjonal uke i Sveberg Barnehage

Siv Merete Schrøder (t.v.) og Chao Liu på kjøkkenet

Av Trine Landsem: Å lære om andre kulturer, andre måter å tenke på, handle og leve på, er en del av Sveberg Barnehages arbeid for å forebygge mobbing.

I hovedsak legges det vekt på i det daglige arbeidet å fremheve verdien av mangfold og ulikheter, men hver høst arrangeres også «Internasjonal uke» hvor det rettes et ekstra fokus på de ulike kulturene og nasjonalitetene som er representert i barnehagen. Gjennom lek og opplevelser får barna erfare hvordan vi kan lære av hverandre, og barna oppmuntres til nysgjerrighet og undring over forskjeller og likheter. (Saken fortsetter under bildet)

foto: privat

En uke med nye opplevelser
Årets Internasjonal uke ble gjennomført i uke 43. Flagg, bilder, nasjonaldrakter og matretter ble presentert for barna. Sang og musikk og ulike språk ble en stor del av samlingsstundene. Dyktige foreldre engasjerte seg og tok del i arbeidet i barnehagen. Det ble servert ulike nasjonale retter gjennom uka. Matopplevelser er store opplevelser i seg selv.

– Jeg synes det er veldig verdifullt at barna får smake på smaker som er ukjente for dem. At de får oppleve nye smaker og se nye måter å lage mat på, forteller Eva Geving, Barne- og ungdomsarbeider ved Sveberg Barnehage.

– Det å la barna få undre seg å bruke sansene til å kjenne at maten smaker annerledes, at den ser annerledes ut og lukter annerledes enn det de er vant til synes jeg er viktig, sier Geving. (Saken fortsetter under bildet)

Foto: privat

Forebyggende arbeid
For Sveberg Barnehage er det, i tråd med Rammeplanen, viktig at alle barna får opplevelse av å være betydningsfull for fellesskapet, og at barnehagen skaper en positiv nysgjerrighet rundt ulikhetene i barnegruppa.

– Vi ønsker gjennom dette å forebygge mobbing, diskriminering og utestenging, forteller Geving.

Barnehagen jobber målrettet for å skape et godt læringsmiljø for hvert enkelt barn, og gjennom dette mener de også at de har et viktig ansvar med å jobbe forbyggende mot mobbing allerede fra småbarnsalder av.

Den internasjonale uka er en måte barnehagen jobber på for å styrke barnas gruppetilhørighet og fellesskapsfølelse.

– Vi opplever at barna er nysgjerrige på andre kulturer, og vi ser at barn fra andre nasjonaliteter og kulturer enn det vi kjenner til fra før, stolt viser frem hva de har å by på. Vi ser at dette styrker barnegruppas fellesskapsfølelse og at ulikheter får en stor verdi i gruppa, sier Eva Geving. Hun forteller videre at dette er også en måte å forebygge fremmedfrykt på, som man ser kan være rot for utestenging og diskriminering.

Høstfest og innsamlingsaksjon
Den internasjonale uka avsluttes alltid med feiring av barnehagens bursdag, og en skikkelig høstfest. Da inviteres barna med foreldre og søsken til felles middag i barnehagen. Denne dagen har også barna salg av ulike produkter de har laga, og all inntekt denne dagen skal gå til et veldedig formål.

– Gjennom denne uka jobbes det med å bevisstgjøre barna på hvilket ansvar hver enkelt av oss har for å ta vare på og hjelpe hverandre, forteller Eva.

– Dette trekkes ned til hverdagen i barnehagen med konkrete eksempler fra barnas lek, men det jobbes også med å bevisstgjøre barna på hvordan man kan hjelpe andre i et større samfunnsperspektiv.

I år ble det samlet inn 8900 kr. går til årets TV-aksjon for Kirkens Bymisjons arbeid for et mer inkluderende samfunn.

– Dette er et viktig arbeid av Kirkens Bymisjon, men det passer jo også veldig bra inn i vårt arbeid i barnehagen med å bevisstgjøre barna på ansvaret vi har for å ta vare på, inkludere og være der for hverandre, sier Geving. Høstfesten er også en viktig arena for foreldre til å bli bedre kjent, som også er en del av barnehagens arbeid med å skape gruppetilhørighet og fellesskapsfølelse.

For Sveberg Barnehage er det viktig å trekke inn foreldrene i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø for barna. De ønsker at barnehagen skal være en møteplass hvor også foreldre skal få mulighet til å treffes, danne relasjoner og få bidra inn i barnehagen, noe de bl.a. gjør i den internasjonale uka gjennom matlaging og høstfest.

Siv Merete Schrøder (t.v.) som er barnehagens kjøkkenressurs fikk god hjelp av Chao Liu til å anrette kinesisk lunsj for barna den ene dagen. (Foto: privat)