Vil farge hele Malvik roserødt

1331
Kristin Nybrodahl Foto: Sandra Skillingsås

Hommelvik AUF deltok på det 56. landsmøte i AUF i Oslo sist helg.

En rekordstor trønderdelegasjon på rundt 50 delegater deltok, og blant disse var seks fra Hommelvik.

Ungdomspolitikerne Helene Wean, Fredrik Sponaas Petersen, Kristine Holden, Kajsa Eline Bjørnås, Rie Aagaard og Kristin Nybrodahl reiste spente nedover sent onsdag kveld, for så å våkne opp i hovedstaden med en lang møtedag foran seg.

Politisk program

Totalt 350 medlemmer av Norges største politiske ungdomsorganisasjon deltok under landsmøtet. Sammen skulle de vedta AUFs politikk for de neste to årene. I tillegg skulle et likestilling- og inkluderingsprogram og et miljø- og klimaprogram debatteres og vedtas.

Unge talere fra hele landet imponerte fra talerstolen, og saker som ble hyppig debattert var blant annet surrogati, aktiv dødshjelp, legalisering av cannabis, forbud mot intimkirurgi, mellomlandsforbindelser og veien til fornybarsamfunnet. Selv om stemningen i salen til tider var preget av interne kamper mellom fylkeslagene, var den stort sett god til tross for lange møtedager.

På talerstolen

– Representantene fra Hommelvik fikk også prøve seg på talerstolen, forteller Kristin Nybrodahl, som er leder i Hommelvik AUF.

Miljøansvarlig i AUF i Trøndelag og nestleder i Hommelvik AUF, Helene Wean, viet sin tid til å snakke om retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Styremedlem i både fylkeslaget og lokallaget Hommelvik, Fredrik Sponaas Petersen, fanget salens oppmerksomhet med et humoristisk, men alvorlig, innlegg om plastikk i havet.

Sekretær i Hommelvik AUF, Kristine Holden, snakket om klimaflyktninger, mens leder Kristin Nybrodahl brukte tiden til å argumentere for 40% representasjon av både kvinner og menn på listene til kommunevalg.

– Det var også lagt opp til andre aktiviteter i løpet av helga. På programmet var både sosialt samvær med fylkeslag fra både Nordland, Oppland, Oslo og Hedmark. I tillegg var det dekket for landsmøtemiddag lørdag kveld med Markus Bailey som konferansier, opptreden ved artisten Ezzari kjent fra tv-serien SKAM, og storfint besøk av Jens Stoltenberg, forteller Kristin Nybrodahl.

Gjennomslag for flere saker

Trøndelag AUF fikk flere gjennomslag. Blant annet et klart nei til høyresiden rigide og urettferdige fraværsgrense, en dobling av barnetrygden og gratis skolemat.

– Det ble også vedtatt at vi skal avvikle oljeutvinning innen 2035, slik at vi kan nå FNs klimamål og dermed sikre en bærekraftig fremtid. AUFs vedtak står i sterk kontrast til regjeringens statsbudsjett, som bare vil kutte 1/3 av det vi har forpliktet oss til innen 2030, forteller Kristin Nybrodahl.

Vel hjemme igjen er seks slitne, men fornøyde, hommelvikinger som er klare til å fortsette kampen sammen med resten av AUF i Trøndelag.

– Etter en fantastisk helg på AUFs landsmøte rettes blikket mot valgkampen neste høst hvor målet er å farge hele Malvik roserødt, forteller Kristin Nybrodahl i Hommelvik AUF.