En forventet katastrofe

Egil Lund

Fiskedøden i Homlavassdraget er som forventet etter at fire tjern, som renner ut i sideelver og bekker til Homla, ble rotenonbehandlet for 14 dager siden.

Dette hevder biolog Egil Lund på Malvik. Han har lang erfaring fra rotenonbehandling av elver og har sett fisk som har dødd av forgiftning før.

Liten tvil om årsaken

Biologen er ikke i tvil om at det her er snakk om fisk som er forgiftet.

– Det er stor sannsynlighet for at dette skyldes rotenon. Jeg var selv i Homla tirsdag kveld og så med selvsyn et tredvetalls yngel og en stor dødende laks som fløt forbi i løpet av noen få minutter, sier Egil Lund.

–  Når man gjør så store naturinngrep som dette, må man vite hva man holder på med. Her vet man at de aktuelle tjernene renner ned til Homla og det er både Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet og Fylkesmannen klar over.

– I tillegg er det fryktelig enkelt å følge med på dette ved å ta enkle vannprøver som det tar noen sekunder å analysere.

Egil Lund hevder at man her burde overvåke vassdragene etter å ha spredd så mye gift som det her er snakk om.

– Når man heller 1000 liter gift ut i disse tjernene vil den ligge å «blø» ut gift i naturen over lang tid. Det er ikke overraskende at saken blir anmeldt til politiet, sier han.

Lars Slettom fra Malvik kommune med død laks

For lite kunnskap

Biologen mener hele situasjonen kunne vært unngått med noen enkle forhåndsregler.

– Her burde man vært føre var, særlig når det er et lakseførende vassdrag nedenfor disse vannene. Og det finnes kjemikalier for å stoppe gifta slik at man ikke ødelegger mer enn man må.

– Metodene vi snakker om er godt kjent og brukes i USA. Det ville vært en enkel sak for direktorat og institutt og tilegnet seg denne kunnskapen før de startet behandlingen.

– Det er jo kjent via sakspapirer at disse vannene renner ut i Homla og at det angår Malvik kommune i høy grad. At det er gitt tillatelse forstår jeg ikke, sier Egil Lund.

Roar Sandodden, Veterinærinstituttet

Får svar på fredag

Roar Sandodden fra veterinærinstituttet var onsdag formiddag tilbake i Homla for å samle død fisk.

– Per nå har vi funnet tilsammen 14 døde laks, så vi skal fortsette å lete etter fisk å forsøke å ta ut rogn og melke for å befrukte de med tanke på å bevare laksestammen.

– Tirsdag var vi i de øverste områdene og fant bare et par døde laks i det som er gyte område.

Sandodden hevder det er for tidlig å si hva som er årsaken.

– Vi må få svar på vannprøvene først og har tatt prøver over alt. Vi har gjort beregninger på forhånd og er veldig overrasket.

Sandodden tror at en av årsakene kan ligge i at demningen på Foldsjøen ble stengt sist lørdag og at det kan være en medvirkende årsak til at giften har blitt spredd i vassdraget.

En tragedie, både for Homla og ekspertisen

Malviknytt har vært i kontakt med leder av Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) Bernt Ole Ravlum (AP). Han bekrefter at utvalget ble orientert om rotenonplanene i april.