Ny 500-kroneseddel

Foto: Norges Bank / Nils S. Aasheim

18. oktober 2018 vil de nye 500-kronesedler gis ut, og nedtellingen for de gamle sedlene begynner. Det gamle sedlene har da ett år igjen, og den 18. oktober 2019 vil de være verdiløse.

Nye og bedre sikkerhetselementer

Mange av landene rundt oss har gitt ut nye og sikrere pengesedler de siste årene. Samtidig får kriminelle tilgang til stadig mer avansert teknologi. Seddelforfalskning er heldigvis lite utbredt i Norge. Men dersom våre sedler blir dårligst i klassen, risikerer vi at forfalskning blir et problem. Derfor lanserer vi nå en helt ny seddelserie med nye og bedre sikkerhetselementer.

Havet som gir oss velferd

I følge Norges Bank er tema for 500-kroneseddelen, «Havet som gir oss velferd».

Forsiden

I følge Norges Bank er hovedmotivet på forsiden av de nye 500-kroneseddelen av redningsskøyta RS «Stavanger», designet av Norges mest kjente båtbygger og konstruktør Colin Archer.

Båten ble bygget på Archers verft i Larvik og sjøsatt i 1901. Den hadde til sammen 37 år i aktiv tjeneste for Redningsselskapet. «Stavanger» eies nå av Jeppe Jul Nielsen, og skal bevares som museumsfartøy. Hovedmotivet på seddelen er designet med utgangspunkt i Redningsselskapets foto, tatt av Robby Madsen.

Foto: Norges Bank / Nils S. Aasheim

Havet har store naturressurser, men også sterke krefter. Uvær og forlis er en del av livet når du vil høste av havets rikdommer. Tilgang på hjelp når det trengs som mest berger mange liv, og gir oss økt trygghet når vi ferdes på sjøen i arbeid og fritid.

I dag driver Redningsselskapet virksomhet fra flere titalls stasjoner spredt over hele landet. Mer enn 40 redningsskøyter er i beredskap døgnet rundt, året rundt, kysten rundt.

Øverst til høyre på seddelen kan du se en lundefugl. Hodet av lundefuglen samt valørtallet er dessuten brukt som vannmerke på samtlige seddelvalører, opplyser Norges Bank.

Baksiden

I følge Norges Bank, kan man i mønsteret på 500-kroneseddelen skimte en oljeplattform i horisonten. Vinden blåser stiv kuling, og de rektangulære formene er lengre enn på 200-kroneseddelen.

Sjøen hoper seg opp i det organiske mønsteret. Du kan også se gassrørledningsnett fra Nordsjøen og en fossil.

Gassrørsystemet er en stilisert gjengivelse (hvitlinjer) av deler av transportrsystemet for gass fra Norge til utlandet, et designelement basert på informasjon fra Gasscos nettsider pr. august 2016.

Foto: Norges Bank / Nils S. Aasheim

Skipsfart, fiskeri og annen virksomhet knyttet til havet har i lang tid gitt grunnlag for vekst og velferd i Norge. De siste 50 årene har olje- og gassvirksomheten blitt en av bærebjelkene i norsk økonomi.

Aktivitetene gir positive ringvirkninger både nasjonalt og lokalt. Teknologiske nyvinninger har kommet i kjølvannet og bidratt til at små lokalsamfunn har fått flere bein å stå på.

Evnen til å bygge ny kompetanse og nye næringer fra det vi har lært gjennom å høste av Norges naturressurser, kan bli avgjørende for den økonomiske utviklingen i framtiden, skriver Norges Bank.