Ny 50-kroneseddel

18. oktober 2018 vil de nye 50- kroneseddelen gis ut, og nedtellingen for de gamle sedlene begynner. Det gamle sedlene har da ett år igjen, og den 18. oktober 2019 vil de være verdiløse.

Nye og bedre sikkerhetselementer

Mange av landene rundt oss har gitt ut nye og sikrere pengesedler de siste årene. Samtidig får kriminelle tilgang til stadig mer avansert teknologi. Seddelforfalskning er heldigvis lite utbredt i Norge. Men dersom våre sedler blir dårligst i klassen, risikerer vi at forfalskning blir et problem. Derfor lanserer vi nå en helt ny seddelserie med nye og bedre sikkerhetselementer.

Havet som binder oss sammen

I følge Norges Bank er tema for den nye 50-kroneseddelen, «Havet som binder oss sammen».

Forsiden

I følge Norges Bank har hovedmotivet på forsiden av den nye 50-kroneseddelen tatt utgangspunkt i Utvær fyr i Solund kommune. 

Denne fyrstasjonen ble bygget i 1900 og er det vestligste punktet i landet.

Sjømerker som Utvær fyr har lang historie i Norge. Første gang vi hører om et konkret norsk sjømerke er i sagatiden, da Floke Vilgerdson i 869 bygde en varde som senere er kjent som Ryvarden i Sveio kommune.

Foto: Norges Bank / Nils S. Aasheim

Utvær var losstasjon alt fra 1770-årene. Lostjenesten på Utvær gikk i arv fra far til sønn i flere generasjoner, slik tradisjonen lenge var langs hele kysten.

Særlig fra siste halvdel av 1800-tallet ble det bygget mange store fyrstasjoner langs norskekysten. De er godt synlige og kjære landemerker.

Som ferdsels- og transportåre har sjøen vært av stor betydning for utvikling av økonomi og samfunnsliv i Norge. Skipsleden utgjør fortsatt en viktig del av transportnettet som binder landet vårt sammen. Langs hele norskekysten finner vi et finmasket nett av fyr og sjømerker.

Øverst til høyre på seddelen kan du se en lundefugl. 

Hodet av lundefuglen samt valørtallet er dessuten brukt som vannmerke på samtlige seddelvalører, opplyser Norges Bank.

Baksiden 

I følge Norges Bank kan man i mønsteret på baksiden av 50-kroneseddelen skimte et lyssignal fra et fyr. Vinden er svak, og symbolisert med korte rektangulære former og slake bølger i det organiske mønsteret. Du kan også se stjernebilde Karlsvogna og et merke som viser sektorinndeling for fyr på sjøkart.

Et fyr er et sjømerker med lys til hjelp for navigering på havet.

Fyrene sender ut lys fra et system av lamper og linser, og er en del av et avansert system av sjømerker på kysten. I dag er samtlige fyrstasjoner langs norskekysten automatisert, men fortsatt er nesten alle de klassiske fyrstasjonene i drift som navigasjonsinstallasjoner.

Foto: Norges Bank / Nils S. Aasheim

De står ikke alene. Langs hele norskekysten finner vi et finmasket nett av over 21 000 fyr og sjømerker. Sammen med trygge havner og annen maritim infrastruktur har de bidratt til å tilrettelegge og sikre seilasen langs en værhard kyst, og de har hatt stor betydning for utvikling av kommunikasjon, handel og kultur.

Det er ikke alltid bølgene er slake og vinden svak, som her på 50-kroneseddelen. Spesielt når været rusker i oss, kan vi kjenne det er godt at vi har tydelige peilemerker å styre etter, skriver Norges Bank.