Kolonnekjøring på E6 torsdag

1210
Foto: Forsvarets mediesenter

 

I forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture vil det torsdag ettermiddag være kolonnekjøring på E6 fra Trondheim til Værnes.

Det er snakk om to kolonner med millitære kjøretøy som vil kjøre på E6 fra Trondheim til Værnes mellom klokken 18.00 – 18.55.

Statens vegvesen melder at oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.