Hva gir deg et godt liv og en god helse?

789
Stavsjøen er et flott utgangspunkt for mange turer i Malvikmarka. (foto: Roger Strømsnes)

Mandag 15. oktober vil alle innbyggere i Malvik kommune over 18 år få en tekstmelding fra kommunen.

Grunnen er at Malvik kommune er i gang med en ny LEV VEL-befolkningsundersøkelse. Det er tredje gang kommunen gjennomfører en slik undersøkelse. Hensikten er å få oversikt over hva du opplever som et godt liv, og hva du mener gir deg bedre helse, skriver Malvik kommune i en pressemelding.

– Å vite hva innbyggerne i Malvik mener gir god helse er avgjørende for de beslutningene vi som folkevalgte skal ta. Jeg håper derfor at så mange som mulig tar seg tid til å besvare Lev vel. Malvikstien er et resultat av en tidligere undersøkelse, og jeg håper at vi om ikke så lenge kan se konkrete resultater i Malvik av Lev Vel-undersøkelsen vi nå gjennomfører», sier en engasjert ordfører Ingrid Aune.

– Vi vil vite mer om hva som fremmer helse og livskvaliteten for alle innbyggere i kommunen. Da må du besvare undersøkelsen.

– Innbyggerne i Malvik har masse ressurser, viktig kunnskap og erfaringer. Vi ønsker mer kunnskap om hvordan Malvik kommune kan legge til rette for god helse og trivsel lokalt, og videreutvikle lokalsamfunnet og tjenestene i en positiv retning.

– For at innbyggerne skal kunne velge å leve sunt, er det viktig at vi vet hva innbyggerne selv mener gir et godt liv og hva som bidrar til at de trives i kommunen. Dette er en investering for fremtiden», sier kommunalsjef Tone Østvang.

I tekstmelding ligger det en lenke til undersøkelsen. Du finner den også på kommunens hjemmeside. Du har 14 dager til å besvare undersøkelsen.

– Befolkningsundersøkelsen LEV VEL er viktig. Jeg håper du tar denne utfordringen og besvarer undersøkelsen. Det er din mulighet som innbygger i Malvik til å gi oss dine innspill.

– Delta gjerne aktivt i LEV VEL-kampanjen på Facebook. Der kan du vise at du har deltatt, og samtidig utfordre vennene dine. Det er viktig at så mange som mulig svarer. Trenger du hjelp, ta kontakt med biblioteket eller ved servicetorget. Der vil de hjelpe deg», sier prosjektleder Eli Trøan.

Lev vel et samarbeidsprosjekt mellom Malvik kommune, og NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Prosjektet har som overordnede mål å generere ny kunnskap om individuelle, miljømessige og samfunnsmessige forhold som påvirker og bedrer folkehelsen og livskvaliteten for innbyggerne i Malvik kommune.  Det er frivillig å delta i undersøkelsen, skriver Malvik kommune i pressemeldingen.

Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt, og resultatene vil bli presentert slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes.

Det viktig at du deltar.

Gjennom svarene vi får dokumentert helsefremmende indikatorer. Dette vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for å iverksette effektive helsefremmende tiltak, samt gjøre kommunene i stand til å implementere en mer helsefremmende politikk.

Resultatet av LEV VEL skal brukes systematisk inn i kommunens plan og utviklingsarbeid. Kunnskap om helsefremmende faktorer skal inngå i utvikling av tjenester og planlegging av fysiske omgivelser. Bedre kunnskap om innbyggernes helse gir våre folkevalgte et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag når de skal behandle politiske saker.