Ekstra midler til rusomsorg i Malvik

938
Illustrasjonsbilde

Regjeringen bevilger i statsbudsjettet ekstra midler til rusarbeid i Trøndelag, og Malvik får nesten kr. 400.000,-.

Opptrappingsplanen for rusfeltet er regjeringens viktigste satsing og et historisk løft for rusfeltet.

– Bevilgningen til rusfeltet skal økes med hele 2,4 milliarder i perioden 2016-2020, og i 2019 vil kommunene oppleve vekst i sine frie inntektene. Hele 200 millioner av veksten i kommunenes frie inntekter for 2019, går til styrket innsats på rusfeltet, 14,5 millioner av disse går til Trøndelag og 376.300 går til Malvik, sier leder i Malvik Høyre, Halvard Dahle i en pressemelding.

– Styrket innsats mot de som sliter med rus er helt nødvendig, og regjeringen har styrket det sosiale sikkerhetsnettet med denne store satsingen. Målet er at flere løftes opp, og at færre faller utenfor, sier han.

– Noe som er nødvendig, hvis vi skal sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

Opptrappingsplanen skal bidra til en forbedret, forsterket og samordnet innsats på rusfeltet. Flere skal få hjelp og denne hjelpen skal være bedre tilpasset.

– Det er vanskelig å se for seg hvordan man skal kunne komme seg ut av rusproblemer, om systemene ikke snakker sammen eller om behandlingen ikke er tilpasset den enkelte.

I opptrappingsplanen og i den borgerlige trepartiregjeringens politikk, står brukerens medvirkning sentralt.

– Dette vil hjelpe enda flere, sier Halvard Dahle og legger til at det er et stort behov for å styrke innsatsen i det kommunale tilbudet.

– Regjeringen har gjennom flere år sikret kommunene en god og forutsigbar økonomi.

– Veksten i kommunenes frie inntekter har vært større under denne regjeringen, enn under den rødgrønne regjeringen. Det er viktig at Malvik kommune nå følger opp med å bygge opp tilbudet lokalt, når regjeringen stiller med mer midler, sier Høyres lokallagsleder.