Stevner Sjøsiden for millionbeløp

Sameiet Hommelvik Sjøside I, har stevnet Hommelvik Sjøside Bolig AS for Sør-Trøndelag Tingret med krav om retting av mangler i første byggetrinn av boligprosjektet.

De krever at utbygger skifter samtlige vinduer i sameiets bygg A-D, omtrent 600 vinduer.

– Kort fortalt er vinduene i de fire første byggene A-D produsert i Latvia og det er oppdaget flere feil og mangler både med vinduene og konstruksjonen, sier advokat Per Refseth i TODD som representerer sameiet i denne saken.

Opplagte svakheter

De har fått utarbeidet en rapport fra SINTEF hvor det heter «Vinduene har opplagte svakheter slik de er konstruert. Blant annet er ikke prinsipper for tilstrekkelig tetthet og fuktsikkerhet nok hensyntatt. I tillegg er det på et betydelig antall av disse vinduer utført tiltak som er i direkte strid med våre anbefalinger i Byggforskserien.» 

– Det er også gjort tiltak for å rette opp noen av svakhetene, som igjen har ført til at noen feil har blitt verre. Derfor krever vi at omtrent 600 vinduer til en prislapp á 10.000,- kr stk skiftes, sier advokaten, til sammen 6 millioner NOK.

Refseth forteller at det er berammet rettsmegling i november. Om denne ikke fører fram vil en eventuell rettssak avvikles i slutten av januar.

– Før denne rettsmeglingen skal SINTEFF Byggforsk utføre en ny gjennomgang hvor de skal fine ut om alle vinduene må skiftes, forteller han.

Mange som har hatt lekkasjer

Styreleder i Sameiet Hommelvik Sjøside I, Inger Marie Fagereng Ness, bekrefter at de nå tar utbyggeren hommelvik Sjøside Bolig AS inn for tingtretten.

– Det stemmer, vi krever at alle 600 vinduene skiftes ut og at skadene utbedres.

– Det er mange som har fått vann inn i leilighetene sine. Utbyggeren har forsøkt å fikse feilene men ikke greid det, forteller hun.

Ikke enig i omfanget

Daglig leder i Hommelvik Sjøside Bolig AS, Oddstein Rygg har jobbet med denne saken i lang tid.

– Vi har erkjent garantiansvaret gjennom vår leverandør av byggetrinn én. Dette var en totalentreprise og det er levert en vare som ikke holder mål, sier han.

– Sameiet sier alle vinduene må skiftes, vi er ikke enige i at omfanget er så stort. Det er relativt få skadesaker kontra de 600 vinduene sameiet krever skal skiftes og det er der vi er uenige, forklarer han.

– Nå skal SINTEFF lage en ny og utfyllende rapport og en oversikt over hvilke skader og omfang det er snakk om, så får vi ta den med oss til rettsmeglingen.

– Vi håper selvsagt at vi kommer til enighet med sameiet før saken havner i rettssalene, sier Oddstein Rygg til Malviknytt.

Utette sammenføyninger i innvendig og utvendig vinduskarm (foto: fra SINTEFF rapport) (Hvit pil peker på en lysåpning)