Se kommunestyremøtet direkte

De folkevalgte medlemmene i Malvik kommunestyre skal samles til møte på Bruket kulturhus mandag 1.oktober klokken 18:00.

Der står fire saker på lista over hva som skal behandles, i tillegg til én orienteringssak, to referatsaker og to interpellasjoner.

Saker til behandling:

  • Godkjenning av kommunale barnehager etter leke- og oppholdsareal (LOA)
  • Revisjon av strategi og handlingsplan mot mobbing
  • Etablering av Midt-Trøndelag regionråd for kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Frosta, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa
  • Evaluering og revidering av kommunalt vigselstilbud

Orienteringssaker:

  • Befolkningsundersøkelsen LEV VEL 2018

Referatsaker:

  • Kontrollutvalget – møteprotokoll 20.08.2018
  • TrønderEnergis halvårsresultat første halvår 2018

Forespørsel:

  • Interpellasjon – Alle barn skal kunne lykkes i skolen (Eva Lundemo (H)
  • Interpellasjon – Kommunen må følge opp tidlig innsats i skolen (Vigdis M.P. Marthinsen (H)

I tillegg skal de 31 kvinner og menn ha temamøte om Heltidskultur og det vil bli en orientering om TV-aksjonen 2018 – Mindre alene sammen.

Kommunestyret sendes direkte via Malvik kommunes nettside og kan følges her. (Ekstern lenke)