Blir Høyres ordførerkandidat

101

Nominasjonskomiteen i Malvik Høyre innstiller Eva Lundemo som ordførerkandidat til kommunevalget i 2019.

Komiteen har hatt en bred prosess, og innstiller den kandidaten som har de beste forutsetningene for å være en god ordfører i Malvik, skriver partiet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig og valg av partiets ordførerkandidat skjer på nominasjonsmøte den 16. oktober 2018.

– Resten av listen velges på nominasjonsmøte torsdag 22. november, sier lederen av nominasjonskomitéen i Malvik Høyre, Halvard Dahle i pressemeldingen.

Solid erfaring

Eva Lundemo har opparbeidet seg en solid politisk erfaring, og nominasjonskomiteen anser henne som en samlende politiker, som representerer et tydelig alternativ til dagens politiske ledelse.

Eva Lundemo er født i 1971, har tre barn, samboer og bor i Smiskaret, midt i Malvik. Hun har yrkeserfaring både fra næringsliv og det offentlige, da innenfor ledelse, kommunikasjon, økonomi, PR og media.

Hun har i inneværende periode vært medlem i kommunestyret og formannskapet i Malvik, og har en rekke andre politiske verv.

Eva har etablert et bredt nettverk både lokalt, regionalt og nasjonalt. Hun er opptatt av at Malvik Høyre må tenke demografi og at vi trenger flere kvinner og minoritetsgrupper med på laget. Eva er tydelig på at jo større mangfoldet vårt er, desto bedre politikk får vi. Eva er opptatt av å skape muligheter for den enkelte innbygger og at det offentlige tar ansvar og gir hjelp og støtte til de som trenger det. Hun vil fortsette jobben for at næringslivet skal få bedre rammebetingelser og at det skapes flere nye arbeidsplasser i Malvik.

Hun jobber for at det skal være trygt og godt i Malvik, for alle. Trygge og gode skoler, et godt helsevesen og gode omsorgsløsninger for eldre i institusjon, i hjemmebaserte tjeneste og barn i barnehagene, er saker hun brenner for. Hennes mål er å gi Malvik kommune nye ideer og enda bedre løsninger, heter det i pressemeldingen.