92 uttalelser til arealplanen

369

Ved fristens utløp hadde Malvik kommune mottatt 92 høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030.

Nå er alle uttalelser lagt ut på Malvik kommunens hjemmeside (ekstern lenke) og du kan lese alle innspill og uttalelser ved å følge kommunens lenker til alle offentlige dokumentene.

Uttalelsene er fordelt på de innspillene som er tatt med i planforslaget. Noen offentlige instanser har fått utsatt høringsfrist og kommunen vil oppdaterer listen fortløpende. Tillegg/endringer etter 19.september blir markert med (*).

Travbanen (30) og Sakslund Terrasse (20) er de to enkeltstående sakene det har kommet flest høringsuttalelser til.