Alle ønsker er oppfylt Marthinsen

Trond Hoseth (Foto: Malvik kommune)

Leserinnlegg av Trond Hoseth (AP): I et intervju med Malviknytt går Vigdis Marthinsen ut om OPKU-utvalgets vedtak om innføring av mobbeombud.

Flertallet (fire fra AP og en fra KrF) ønsket gjerne et enstemmig utvalg, og var åpen for å tilpasse forslaget, men dessverre ønsket ikke H og FrP det og stemte for hver sine forslag.
Enda mere beklagelig blir det når Marthinsen nå oppgir årsakene til at hun ikke kunne støtte forslaget, da de allerede er tatt inn i forslaget.

Uavhengighet?
Marthinsen ønsker at mobbeombudet skal være uavhengig.
Vedtaket fra flertallet sier «Det er viktig at mobbeombudet er en part som er uavhengig av den øvrige administrasjonen av skolen.»

Samarbeid?
Marthinsen ønsker også at nabokommuner skal kontaktes for et samarbeid om mobbeombud.
Vedtaket fra flertallet sier «Det oppfordres også til å se mot nabokommuner for å se om et samarbeid kan bidra til å sikre den uavhengige rollen, f.eks med skoleteamet i Trondheim.»
Det er så vidt undertegnede vet ingen av våre nabokommuner som har vedtatt et forsøk med mobbeombud. Det vil derfor være noe som utsetter hele prosessen.
Vi ønsker altså at det ses på muligheten for at rollen utføres i samarbeid med andre kommuner, men vil ikke vente på at andre vedtar et mobbeombud.

Riktig tiltak? 
Marthinsen sier i intervjuet både at hun ser klart behovet for mobbeombud, og at det kan være verktøyet vi trenger.
Flertallet er mest enig i det siste. Derfor ønsker vi en prøveperiode på 18 mnd og sier videre i vedtaket «Det er viktig at ombudets bidrag og rolle dokumenteres godt slik at det kan gi grunnlag for en god evaluering ved prøveperiodens utløp.»
Her er vi enig i rådmannens saksframlegg. Vi vet ikke om mobbeombud er det vi trenger. Det har akkurat blitt innført i fylket og erfaringene finnes knapt.
Men i motsetning til rådmannen vil flertallet at Malvik kan gjøre den pilotjobben på kommunenivå.
Vårt viktigste mål er at alle barn i Malvikskolen skal ha et trygt og godt skolemiljø, dersom mobbeombud ikke viser seg å hjelpe må vi prøve andre løsninger.
Men da er det også viktig at en har inngått forpliktelser overfor andre, og derav i vedtaket «Det presiseres at ombudet skal ha en dedikert rolle knyttet til Malvik.»

Det er merkelig at Marthinsen kan uttale at hun håper flertallet kan være på glid for et ombud utenfor Malvik.
Mens Marthinsen formulerte sitt forslag i en pause, var vårt forslag klart i forkant og forelagt både H og FrP i forkant av møtet.
Vi er altså ikke uenig i dag og kan derfor ikke gli nærmere en slik tanke, vi har bedt om at det blir utredet. Forskjellen er at vi heller ikke har lukket døra for FrP sitt forslag, men ber om at det også vurderes.

I intervjuet fremstiller Marthinsen vedtaket som populistisk. Det blir en litt merkelig påstand, gitt at alle tre forslag i utvalget faktisk innfører et mobbeombud.
Da er det i mine øyne hakket mere populistisk å framføre våre føringer i vedtaket som sine egne ideer, og sågar ta på seg rollen om å overtale oss til å bli med på dem.

 

Trond Hoseth,

Kommunestyrepresentant Malvik Arbeiderparti.

Leder, utvalg for oppvekst og kultur.

LES OGSÅ: Mobbeombudet kan ikke sitte på rådhuset