Takker for seg

196
Jørgen Enoksen

Jørgen Enoksen, som har vært en profilert leder for Malvik ungdomsråd, går nå av etter fire år i ungdomsrådet, de to siste som leder.

– Alt har en slutt og det er i dag jeg med vemod går av som ungdomsrådsleder etter 2 år, og tilsammen fire år i ungdomsrådet, sier Jørgen Enoksen.

– Å ha fått være med på å bidra til å forhåpentligvis ha gjort Malvik til ett litt bedre sted for ungdom har vært en utrolig lærerik og spennende prosess.

– Jeg vil takke for alle gode samtalene, diskusjonene og ikke minst uenighetene vi har hatt i ungdomsrådet, uenighetene som har gjort at vi har kunnet møtes på midten og funnet gode løsninger sammen.

– Jeg vil også takke Hans Jørgen, (Renå, journ.anm) sekretæren i Ungdomsrådet som har jobbet svært godt i kulissene og lagt til rette både for meg som leder, men også for at ungdomsrådet har fått utviklet seg til å bli det det er i dag.

Jørgen er også takknemlig for alle debattene og uenighetene ungdomsrådet har hatt med kommunen, politikere og andre.

– At det blir engasjement og følelser rundt saker er et signal om at man treffer en nerve. Denne nerven har ungdomsrådet truffet gang etter gang.

– Jeg kan med trygghet si at siden jeg startet i ungdomsrådet har jeg opplevd at rådet har fått løftet status og blitt stadig mer inkludert, og at den nå er en selvfølge at vi skal være med i diverse prosesser.

– Flere spennende saker står nå for tur for det nye ungdomsrådet deriblant mobbeproblematikken i kommunen og utbyggingen ved Moan-fjæra, sier Jørgen Enoksen.

– Jeg vil ønske det nye ungdomsrådet masse lykke til og nok en gang takke for en utrolig læringsrik reise, sier han.