Stenger E6 og sprenger

202

I forbindelse med byggingen av den nye handels og industriparken på Sveberg vil E6 og Vuluvegen bli stengt torsdag formiddag.

Det vil pågå to sprengninger mellom kl 12.00 – 13.00.

Det skal sprenges på fjellet bak Stav / Shell for det nye industriområdet, i tillegg skal det sprenges på NASTA/Fossli sin tomt ved Svebergkrysset vis à vis Malvik Senter.

Både E6 og Vuluvegen vil være stengt en kort tid i forbindelse med sprengningen og åpnet umiddelbart etter sprengning er utført.