Ni nye firma i august

295
Foto: pixabay.com

Det er fortsatt stor etableringslyst i Malvik med ni registrerte foretak i august.

Bransjene er svært forskjellige og det er registrert like mange AS som ENK i perioden.

Her er en oversikt over tilveksten av nye firma.

AKSJESELSKAP

LAGESEN AS

Solvegen 6
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør: Stein Ove Kristensen

Vedtektfestet formål: Selv, eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, fast eiendom og annen virksomhet beslektet med dette.

LEIK AUDIO AS

Sakslundvegen 21
7562 SAKSVIK

Daglig leder/ adm.direktør: Anders Eklo

Vedtektfestet formål: Utvikling og salg av produkter med lærings- og underholdningsformål.

PRESSO AS

Heggbakken 12
7550 HOMMELVIK

Virksomhet/art/bransje: Eie aksjer i andre selskaper tilknyttet butikkhandel med klær.  Investeringsvirksomhet i selskaper som eier fast eiendom, aksjer og andeler i andre selskaper.

Styrets leder: Pål Erik Solli-Sæther

STRONG2WORK AS

Saxe Viks veg 20B
7562 SAKSVIK

Virksomhet/art/bransje: Tilby bemannings- og rekrutteringstjenester, HR rådgivingstjenester.

Styrets leder: Antoniya Georgieva Radkova

 

ENKELTPERSONFORETAK

TERJE EIESLAND

Smiskaret 16
7563 MALVIK

Virksomhet/art/bransje: Konsulenttjenester innen industri og maritime næringer.

HJ HELGESEN

Hundhammervegen 32A
7562 SAKSVIK

Innehaver: Hans Jørgen Helgesen

Virksomhet/art/bransje: Administrasjon og tjenester i forbindelse med utleie av boliger.

 

JOHNSEN INDUSTRIES

Selbuvegen 1293
7550 HOMMELVIK

Innehaver: Andreas Fosseng Johnsen

Virksomhet/art/bransje: Jordbruk: Honningproduksjon og ved/skogbruk. Industri: Produksjon av metall/glassfiberenheter for bruk i fiske/fritid. Bygg og anlegg: Grunnarbeid med tilrettelegging av hyttettomter. I tillegg alt som hører til under overnevnte.

 

BLEKKHJERTE TATTOO VED FRIDA KLETTE

Sjølystvegen 25A
7562 SAKSVIK

Innehaver: Frida Hofstad Klette

Virksomhet/art/bransje: Tatovering i butikk.

 

FORENING/LAG:

MALVIK KUNSTFORENING

c/o Ann Mari Stavrum
Torpbakken 12A
7563 MALVIK

Virksomhet/art/bransje: Malvik Kunstforening er en frivillig organisasjon, innen kunst og håndverk i Malvik Kommune. Foreningens hovedoppgaver er å samle kunst- og håndverksinteresserte i faglige og sosiale samvær, avholde utstillinger og kulturarrangement rundt disse, og avholde kurs,  foredrag og omvisninger for medlemmer og andre interesserte.

Styre:

Styrets leder:

Borghild Melvold Antonsen

Styremedlem:

Wenche Walstad

Ann Mari Stavrum

Birgit Wulff Moan

Astrid Rebekka Warholm Haugen