Mobbeombud må på plass.

341
Trond Hoseth (Foto: Malvik kommune)

Leserinnlegg av Trond Hoseth (AP): Kampen mot mobbing i skolen har hatt høy prioritet i Malvik kommune i flere år.

Gjennom god involvering av både foreldre, elever og relevante etater kom handlingsplanen mot mobbing på plass i 2016. Denne kommer nå forøvrig til revisjon med bakgrunn både i endringer i opplæringsloven og erfaringer en har gjort med dagens plan.

Det er ikke tvil om at planen har tilført mye bra i Malvikskolen. Tall fra elevundersøkelsen viser at antallet som blir mobbet går nedover i Malvik.

Men det betyr ikke at vi er i mål. Fortsatt er det mobbesaker og det er ikke akseptabelt.

Vi vet også at Fylkesmannen har vedtak på at Malvik ikke har gjort nok i saker som har oppstått.

Et enstemmig kommunestyre vedtok i juni at mobbeombud skal utredes i Malvik kommune.

Å få et uavhengig mobbeombud i egen kommune vil styrke muligheten til å komme bedre på banen raskere.

Dette mener vi fra Arbeiderpartiet vil være en styrke både for de som rammes av mobbing, de som mobber og de ansatte i kommunen som skal håndtere det.

Konsekvensene av mobbing er enorme både for det enkelte mobbeoffer og klassemiljøet som helhet.

Vi mener derfor at vi ikke har tid til å vente på å se hvordan et mobbeombud i fylket fungerer og vil derfor at rådmannen går videre med et eget mobbeombud.

Vi foreslår derfor at Malvik kommune oppretter et eget prøveprosjekt med mobbeombud innen utgangen av 2018, og at prosjektet evalueres etter 18 mnd.

Trond Hoseth,

Kommunestyrepresentant Malvik Arbeiderparti.

Leder, utvalg for oppvekst og kultur.