Sykefraværet i kommunen går ned

374

Sykefraværsstatistikken for de første 6 månedene i 2018 viser at sykefraværet fortsatt går ned. Alle rammeområdene i malvik kommune har for perioden en nedgang sammenlignet med tilsvarende periode i 2017.

Det gjennomsnittlige sykefraværet for første halvår 2018 var på 7,7 prosent, dette er en nedgang på 1,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2017.

Rammeområdene

Rådmann og støtte hadde et sykefravær på 6,7, eiendomsservice 10,4, oppvekst 6,2, helse og velferd 11,7 og teknisk 2,7 prosent.

Dette viser en nedgang for rådmann og støtte på 2,9, eiendomsservice 0,2, oppvekst 0,7, helse og velferd 1,4 og teknisk 0,7 prosentpoeng.

Korttidsfraværet økte

Korttidsfraværet på 1-16 dager for det første halvåret i 2018 var samlet for alle rammeområdene på 2,3 prosent.

Dette er en liten økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode
for 2017.

Rådmann og støtte samt oppvekst hadde en økning i korttidsfraværet på henholdsvis 0,5 og 1,4 prosentpoeng.

Eiendomsservice, helse og velferd samt teknisk hadde derimot alle en nedgang på henholdsvis 0,3, 0,5 og 0,8 prosentpoeng.

Statistikken sammenlignet med samme periode i 2017 viser at den positive nedgangen ligger i langtidsfraværet. Langtidsfraværet (utover 16 dager) var for tilsvarende periode i 2017 på 6,73 prosent og for første halvår i år var denne 5,49 prosent.

Dette viser tall som politikere, tillitsvalgte og administrasjonen i Malvik kommune får fremlagt tirsdag 21.august.