Får prikker for brudd på skjenkeloven

Etter en skjenkekontroll i mai i år foreslår nå rådmannen at Homla Restaurant AS i Hommelvik skal tildeles prikker for brudd på alkoholloven.

Hendelsen

Securitas AS kontrollører observerte en kvinne ved et bord som satt ustødig på stolen, hadde vansker med å feste blikket, veivet med hendene, tømte ketchup på bordet, og hun satt og griset med ketchupen og spiste av den med fingrene.
Kontrollørene anså kvinnen som åpenbart påvirket. Sammen med en annen gjest satt kvinnen å drakk øl. Det var kun disse to gjestene i lokalet i kontrolltidsrommet.

Gjentakende problem

Kontrollørene tok en samtale med innehaver som hadde forklart at kvinnen hadde ankommet i det han omtalte som en «ruset tilstand». Innehaver fikk beskjed om at observasjonene var et brudd alkoholloven da det befant seg en person som var åpenbart påvirket av rusmidler i skjenkestedets lokaler. Det ble også forklart at det var et brudd jf. alkoholforskriften at hun hadde blitt skjenket øl.

Ansvarshavende forklarte at han hadde hatt problemer med vedkommende ved mange tilfeller og at vedkommende gjentatte ganger kom i «ruset» tilstand til restauranten og at hun nektet å forlate når hun fikk beskjed av ansvarshavende.

Kontrollører forsøkte flere ganger å få ansvarshavende til å roe seg ned for å unngå å eskalere situasjonen ved at ansvarshavende potensielt ufrivillig blandet inn gjestene i samtalen.

Ansvarshavende fikk gjentatte beskjeder om at gjester som er åpenbart påvirket av rusmidler skal nektes adgang til skjenkestedets lokaler, men ansvarshavende hadde svart at han ikke gjorde noe galt ved at han lot henne få sitte ved bordet sammen med en venn, og at hun bare ble skjenket 1 – en – øl. Til slutt sa ansvarshavende at han forstod at observasjonen var et brudd på alkoholloven, men mente nå at gjesten var syk og ikke ruset. Han byttet så mellom å beskrive gjesten som «ruset» og «syk», men poengterte hver gang at hun var blitt et stort problem for restauranten.

Anbefalt å ringe politiet

Kontrollørene informerte ansvarshavende at han potensielt kunne ringe politiet om situasjonen oppstod ved en senere anledning. Ansvarshavende responderte
ikke på dette, men gjentok at gjesten ikke forlot restauranten på anmodning fra ansatte.
Kvinnen var fremdeles i skjenkestedets lokaler da kontrollør forlot lokalet klokken 22:15.

I henhold til Lov om alkoholholdig drikk (alkoholloven)og i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv (alkoholforskriften), er det ikke tillatt å skjenke alkohol til personer som åpenbart er påvirket av rusmidler. Skjenkestedet skal videre sørge for at personer som er åpenbart påvirket ikke gis adgang til stedet, samt sørge for at åpenbart påvirkede personer forlater stedet jfr. alkoholforskriften § 4-1.

Tildeles prikker

Alkoholforskriften sier at kommunen ved overtredelser er forpliktet til å tildele ett bestemt antall prikker, og hvilke konsekvenser tildelingen kan få.

Bestemmelsens sier at ved overtredelse skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker.

Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkel brudd.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende.

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktet legges til grunn.

Vil gi seks prikker

Rådmannen oppfatter ikke at Homla Restaurant AS bestrider at det er skjenket alkohol til en åpenbart påvirket gjest, og at de har valgt å ikke utvise vedkommende.

På bakgrunn av rapporten fra kontrollørene finner rådmannen det sannsynliggjort at det ble
skjenket alkohol til en person som var åpenbart påvirket. Dette anses som ett brudd på
alkoholforskriften og det medfører tildeling av fire prikker

Rådmannen mener at Homla Restaurant AS har forsømt sin aktivitetsplikt i henhold til
alkoholforskriften når den åpenbart berusede personen ikke blir bortvist fra lokalet, og det medfører tildeling av to prikker.

På bakgrunn av ovennevnte er Malvik kommune forpliktet til å ilegge Homla Restaurant AS
totalt 6 prikker i henhold til alkoholforskriften bestemmelser.

Formannskapet skal ha saken til behandling tirsdag 21.august.