Nye bedrifter i sommer

Det er registrert 30 nye foretak i i Malvik i løpet av sommeren.

Disse representerer ulike bransjer over hele kommunen, innen alt fra ryddetjenester, vasking, kaoskontroll, sjåførtjenester og parsellhage.

Nedenfor kan du se hvilke bedrifter som er etablert i juni og juli.

Aksjeselskap

FS-GRUPPEN HOLDING AS

Aksjeselskap

Skjenstadvegen 1
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør: Fredrik Malvik Sandtrø

Vedtektfestet formål: Deltakelse i annen næringsvirksomhet, kjøp og salg av aksjer og  andeler, samt kjøp og salg av fast eiendom. I tillegg annet som  naturlig er forbundet med dette.

HJELPEMIDDELMONTØREN AS

Aksjeselskap

Hasetvegen 85
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør: Jan Kristian Ålberg

Vedtektfestet formål: Service, vedlikehold og montasje i hovedsak av hjelpemidler for hjelpemiddelbransjen, samt virksomhet knyttet til dette.

ACG HOLDING AS

Aksjeselskap

c/o Arne Cato Gellein
Saxeborgvegen 8
7562 SAKSVIK

Kontaktperson: Arne Cato Gellein

Vedtektfestet formål: Selv, eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investeringer i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, fast eiendom, kunst og annen virksomhet beslektet med dette.

TRONDHJEMSFJORDEN BÅTSENTER AS

Aksjeselskap

c/o O S Solhaug AS
Sveberg Gård
7550 HOMMELVIK

Daglig leder/ adm.direktør: Odd Steinar Solhaug

Vedtektfestet formål: Salg av båter/motorer/reparasjon og opplag og tilhørende handel.

CREATEVO AS

Aksjeselskap

Forbordvegen 166B
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør: John Freddy Naireks Jakobsen

Vedtektfestet formål: Salg og produksjon av film, markedsføring, webproduksjon, design & grafisk design, samt alt som hører naturlig til dette.

LÅVEN PARSELLHAGE AS

Aksjeselskap

 

Forbordvegen 192
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør: Tove Geving

Vedtektfestet formål: Dyrking av grønnsaker, frukt, bær og nyttevekster til foredling og  videresalg. Produksjon og salg av håndverk og kunst tilknyttet  landbruket. Drift av gårdsbutikk og gårdskafe. Alternativ behandling.

VINDLEIK AS

Aksjeselskap

Malvikvegen 594
7563 MALVIK

Vedtektfestet formål: Utvikle og investere i nye virksomheter samt investere i aksjer, eiendom og andre verdipapirer.
Styrets leder: Andreas Amdahl Seim

Nestleder: Eva Amdahl Seim

TØMRER VIDAR LØHRE AS

Aksjeselskap

Svedalsvegen 30
7563 MALVIK

Daglig leder/ adm.direktør: Vidar Løhre

Vedtektfestet formål: Tømrervirksomhet, og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

HENRIKSEN MASKIN AS

Aksjeselskap

Vuluvegen 77
7563 MALVIK

Daglig leder/ adm.direktør: Terje Henriksen

Vedtektfestet formål: Veivedlikehold og godstransport på vei.

BERNTZEN HOLDING AS

Aksjeselskap

Skjenstadvegen 1
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør: Asle Berntzen

Vedtektfestet formål: Deltakelse i annen næringsvirksomhet, kjøp og salg av aksjer og andeler, samt kjøp og salg av fast eiendom. I tillegg annet som naturlig er forbundet med dette

LÆRINGSLIV AS

Aksjeselskap

Malvikvegen 594
7563 MALVIK

Daglig leder/ adm.direktør: Andreas Amdahl Seim

Vedtektfestet formål: Utvikling og salg av spill, læringsteknologi og tjenester omkring  arbeidslivet.

MANTE AS

Aksjeselskap

Vikhammermovegen 3
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør: Roman Pachomov

Vedtektfestet formål: Investere og eie aksjer i andre selskaper samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

ASKELADDEN RANHEIM AS

c/o Hans Olav Setsaas
Vikhammermovegen 12
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør: Knut Erik Talseth

Vedtektfestet formål: Investeringer i aksjer og fast eiendom.

Enkeltpersonforetak

STIAN TÅRNES TRANSPORTSERVICE

Enkeltpersonforetak

Bergvegen 12
7550 HOMMELVIK

Daglig leder/ adm.direktør: Stian Tårnes

Virksomhet/art/bransje: Sjåfør på lastebil og gravemaskin.

STORHAUG DES1GN

Enkeltpersonforetak

Sigurd Slembes veg 1
7562 SAKSVIK

Innehaver: Thea Victoria Storhaug

Virksomhet/art/bransje: Negl design og fotooppdrag.

ARNE M RAAEN

Enkeltpersonforetak

Smiskaret 147
7563 MALVIK

Innehaver: Arne Marius Raaen

Virksomhet/art/bransje: Teknisk konsulentvirksomhet.

FAGSNEKKER ØIEN

Enkeltpersonforetak

Blåveisvegen 6
7550 HOMMELVIK

Innehaver: Stian Fredriksen Øien

Virksomhet/art/bransje: Utføring av byggetjenester, i hovedsak kjøkkenmontering og  tømrerarbeid.

KAOSKONTROLLEN SILJE RODAHL

Enkeltpersonforetak

c/o Silje Rodahl
Torpbakken 28
7563 MALVIK

Innehaver: Silje Rodahl

Virksomhet/art/bransje: Ryddehjelp for privatpersoner, rådgivningstjeneste inkludert avhendingshjelp for objekter som skal kastes eller selges.

STALL BUÅS INGEBORG UTNESS

Enkeltpersonforetak

Selbuvegen 276
7550 HOMMELVIK

Innehaver: Ingeborg Utness

Virksomhet/art/bransje: Pedagogisk virksomhet i hestehold og trening av travhest; ridning og kjøring.

KRISTOFFERSEN MESSELT

Enkeltpersonforetak

Vidhaugen 99
7550 HOMMELVIK

Innehaver: Renate Messelt Kristoffersen

Virksomhet/art/bransje: Tannlege.

DORTE SOLVANG

Enkeltpersonforetak

Saksviklia 75
7562 SAKSVIK

Dorte Bae Solvang

Virksomhet/art/bransje: Konsulentvirksomhet innen fornybar energi, strategiutvikling/forretningsutvikling, klima og miljø.

HUGAAS TRANSPORT

Enkeltpersonforetak

Kindsethvegen 8
7550 HOMMELVIK

Daglig leder/ adm.direktør: Marita Hugaas

Virksomhet/art/bransje: Budbil/transport og flyttehjelp. Forefallende arbeid. Husvask og fasadevask. Markedsføring for bedrifter, internationalt og globalt.  Utvikle relasjoner og nye metoder for å knytte bransjer over kontinentet.

JENSSEN CONSULTING

Enkeltpersonforetak

Vikhovlia 1876
7560 VIKHAMMER

Innehaver: Christer Jenssen

Virksomhet/art/bransje: Alle typer konsulenttjenester innen musikk, data og tech. Generelle konsulenttjenester og prosjektledelse.

SASKIA MARTINIUS

– HAGEPLANLEGGING SASKIRA M MAR REIMER HAGEPLANLEGGIN

Enkeltpersonforetak

Svehøgda 92
7550 HOMMELVIK

Innehaver: Saskia Maria Margaretha Beimer

Virksomhet/art/bransje: Hageplanlegging.

MARCIS KARKLINS

Enkeltpersonforetak

Malvikvegen 680
7563 MALVIK

Virksomhet/art/bransje: Distribusjon av aviser og reklame.

BYJULIUSSEN JAHN KENNETH JOHNSSON JULIUSSEN

Enkeltpersonforetak

Sveabakken 26
7550 HOMMELVIK

Innehaver: Jahn Kenneth Johnsson Juliussen

Virksomhet/art/bransje: Promotering av varer på Instagram. Konsulenttjenester innen markedsføring

OLAF TRAFIKKPLANLEGGER MISJORD

Enkeltpersonforetak

Olav Magnussens gate 59
7562 SAKSVIK

Innehaver: Olaf Misfjord

Virksomhet/art/bransje: Konsulenttjenester innen samferdsel/kollektivtrafikk.

ØYSTEIN LARSEN

Enkeltpersonforetak

Motrøvegen 13
7550 HOMMELVIK

Virksomhet/art/bransje: Utleie av egen arbeidskraft til transport og anleggsbransjen, kjøring  av lastebil, samt kjøring av gods på vei, og buss.

Andre organisasjonsformer:

FLOWERPOWER UNGOMSBEDRIFT

Annen juridisk person

Malvik Videregående Skole
Elvdalsveien 2
7560 VIKHAMMER

Kontaktperson: Lene Benedicte Ringli Høyem

CORDELO DA

Ansvarlig selskap med delt ansvar

c/o Hjard Jensen
Harpevegen 1
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør: Hjard Rune Jensen

Vedtektfestet formål: Etablere og vedlikeholde tjenester for online booking.

Virksomhet/art/bransje: Salg og abonnement på bookingtjenester. Utvikling og vedlikehold av websider og apper.

Deltaker med delt ansvar: Hjard Rune Jensen, Terje Lundemo Tangen