Ønsker flere fosterhjem

Bufetat region Midt-Norge inviterer nå innbyggerne i Malvik til å bli fosterhjem.

Tirsdag og onsdag neste uke arrangerer de åpne informasjonsmøter i Hommelvik og på Vikhammer for de som kan være interesserte.

– Da vil vi informere om fosterhjemsordningen og om hvilke muligheter og hva det går ut på å være fosterhjem, forteller rådgiver Per Arne Hervik i Bufetat.

Møtene arrangeres i samarbeid med Barnevernstjenesten i Malvik kommune.

– Vi setter ungene i sentrum og alle vurderinger som gjøres tar utgangspunkt i den enkeltes behov. Aller helst forsøker vi å få til fosterhjem slik at ungene det er snakk om kan gå på samme skole og ha de samme fritidsaktiviteter som før, selv om ting har blitt trøblete på andre områder. Vi har alltid ungene i fokus, forteller Hervik.

Det å være et fosterhjem er mange ting og sentrale begrep som trygghet, opplevelser, minner og glede.

– Vi søker vanlige familier med vanlige folk og det er ikke noe krav om å ha egne unger og man kan være enslig og være fosterhjem. Som sagt er det barnas behov vi har i fokus og sammen med fosterhjemmene ønsker vi å løse barnas behov, forteller Per Arne Hervik.

Per i dag er det en plass mellom 20 og 30 fosterhjem i Malvik og det er til enhver tid et 30 – 40 talls unger som trenger fosterhjem i det gamle Sør-Trøndelag.

– Det er i skolealder, fra 6 – 14 år behovet er størst, forteller Hervik, som synes det er greit å dra ut i kommunen med denne informasjonen.

Møtene i neste uke vil være uforpliktende med opplysning om hvordan man kan bli fosterhjem, hva det kreves og hvordan ordningen er.

– Tirsdag 10.april er det i Bruket Kulturhus og onsdag 11.april på Ytre Malvik Samfunnshus. Begge kvelder fra klokken 20.00 – 21.30.

– Vi har et godt samarbeid med Malvik kommune og ordfører ingrid Aune har lovt å delta på møtet i Hommelvik den 10.april, forteller Per Arne Hervik.

Her kan du lese mer om fosterhjemsordningen. (ekstern lenke)