Gilde trekker tilbake produkt

Nortura ber forbrukere som har kjøpt Gilde syltelabber med en spesiell dato, om å kaste produktet.

Nortura har i dag gått ut med en pressemelding hvor de varsler om forhøyede nivåer av listeria i et parti Gilde syltelabber, og  ber forbrukere som har kjøpt Gilde syltelabber med siste forbruksdag 23.11.17 om å kaste produktet.

Det ble ikke påvist listeria i det aktuelle partiet i prøver tatt før produktene gikk ut på markedet, men en rutinemessig prøve tatt ved utgått holdbarhetsdato har vist forhøyede nivåer av Listeria monocytogenes, skriver Nortura.

Av føre var-hensyn bes forbrukere som fortsatt har produktet om å kaste dette. Selv om produktet har gått ut på dato, er syltelabber en sesongvare som noen kan ha liggende i fryseren.

Listeria utgjør normalt ikke en helserisiko for friske personer, imidlertid kan gravide, eldre og immunsvekkede personer være sårbare for bakterien.

Listeria monocytogenes er en bakterie som forekommer naturlig i miljøet, inkludert vann, jord, planter og dyr. Bakterien kan vokse i matvarer, selv ved lagring i kjøleskap. Mattrygghetsregelverket har satt grenseverdier for listeria i matvarer, står det i pressemeldingen.