Krever lovlighetskontroll

Ber om å få sjekket lovligheten i at formannskapet avviste forslag.

Etter oppfordring fra ordfører i media i forrige uke, har Lill Harriet Sandaune på vegne av seg selv, Eva Lundemo (H) og Terje Hansen (FrP) sendt inn brev om lovlighetskontroll av sak 85/17 som ble behandlet i formannskapet 13. november 2017. Originaldokument med underskrifter ble innlevert hos servicetorget på rådhuset fredag.

Det var under ovennevnte møte at Sandaune, på vegne av FrP og Høyre, fremmet et forslag i saken om interkommunalt samarbeid om infrastruktur, at flertallet ikke ville behandle forslaget Sandaune stilte.

Hvis et politisk utvalg ikke voterer over et forslag kommer ikke forslaget med i protokollen. Det følte Sandaune var sensur av politiske motstandere.

– Jeg føler at flertallet i Formannskapet knebler opposisjonen og ikke lar oss stille de forslag vi vil, sa Lill Harriet Sandaune etter møtet i formannskapet 13.november.

Les også: Godtar ikke å bli sensurert

Krever lovlighetskontroll

– Vi krever en gjennomgang av dette fordi vi mener at det er et viktig prinsipp som må vurderes her. En viktig del av demokratiet er at mindretallet skal ha en mulighet til å fremme sine synspunkt. Det er når flertallet knebler mindretallet at demokratiet ikke fungerer, sier Lill Harriet Sandaune.

– I uttalelser både fra ordføreren og formannskapsrepresentant Matz Ulstad (leserinlegg i Adressa/Bladet, journ.anm) prøver man å vri det til at vi er sur fordi vi ikke fikk flertall for et forslag. Men det tar saken helt ut av sammenheng.

– Det som er det viktige her er at vi som opposisjon må få en mulighet til å fremme de alternativene som vi mener er den beste løsningen i en sak. Det var denne muligheten flertallet tok fra oss, og som vi gjerne vil ha en lovlighetskontroll av, sier Sandaune.

– Så vil vi understreke at vi nok var veldig klar over at forslaget vårt ville bli nedstemt. Men saken handler altså om at vi må få muligheten til å faktisk fremme det.

Hva forventer dere skjer?

– Med bakgrunn i at det var ordføreren selv som ba oss om å kreve en lovlighetskontroll så sender vi inn dette nå. Det er over en uke til det neste formannskapsmøtet skal være, og vi forventer at dette blir en sak der, som deretter blir videresendt til Fylkesmannen, sier Sandaune.

– Det er ikke så godt å si hvordan dette blir mottatt eller behandlet, men vi forventer at ordføreren tar oss på alvor og får satt opp saken snarest mulig. Når hun selv har oppfordret til innsendelse av lovlighetskontroll, så regner vi med at hun ønsker å få den vurdert av Fylkesmannen.

Her kan du lese hele klagen.    

I klagen skriver de tre lokalpolitikerne at det under formannskapets behandling av sak 85/17 ble det fremmet et endringsforslag av Høyre og FrP. Dette alternative forslaget ble vurdert av ordføreren til at det ikke var i sammenheng til saken, og derfor ikke kunne voteres over.

Sandaune ba om en begrunnelse fra ordføreren og fikk da en forklaring om at forslaget ikke kunne sees i sammenheng med saken, og ikke noe mer konkret svar om hvilken lov, paragraf eller reglement som lå til grunn for vurderingen og voteringen som ble gjennomført. Det ble imidlertid foretatt en høytlesing fra en nettside som begrunnelse.

Etter voteringen ble det videre en diskusjon når Sandaune ba om at endringsforslaget som var stilt, skulle føres inn i møteprotokollen. Sandaune måtte da argumentere med at det tross alt var votert over om endringsforslaget kunne behandles. At voteringen ble protokollført måtte være rett og rimelig med tanke på senere innsyn i saken, slik at man kunne se hva slags innhold de avviste endringsforslagene faktisk hadde.

Neste møte i Malvik formannskap er i følge den kommunale møteplanen, mandag 4.desember.