Dalabakkan stengt helt til jul

Innbyggerne på deler av Grønberg må finne seg alternative ruter i førjulstida.

Malvik kommune meddelte dette i et informasjonsmøte torsdag, at Dalabakkan i Hommelvik vil bli stengt fra og med mandag 27.november til og med fredag 22.desember.

Dette på grunn av det pågående anleggsarbeidet.

Vegen vil være stengt fra krysset Dalabakkan/Silkevegen til Harrangflata og ved krysset Dalabakkan/Heggbakken.

Omkjøring vil være via E6 Sveberg – Snurruvegen, alternativt Fylkesveg 950 – Storsand – Vuluvegen.

Ny gangsti i perioden

Også gangtrafikken vil bli berørt og snarveien mellom Dalabakken og Harrangflata vil bli stengt i samme periode. Det vil bli opparbeidet en ny gangsti mellom Harrangflate og Steinbruddvegen.

– De berørte beboerne blir varslet på SMS forteller prosjektleder Tanja Bakken i Malvik kommune (Tanja Bakken vil dessverre ikke avbildes i avisen i forbindelse med denne saken).

– Hovedårsaken til stengingen er arbeidet med den nye gangvegen fra Grønberg til Sveberg skole. Vi ønsker å ha fokus på trafikksikkerheten under anleggsperioden.

Prosjektlederen sier de gjør tiltaket og stengningen nå for å bli fortere ferdig med prosjektet.

– En del av skoleelevene har i tillegg sikringsskyss i vinterhalvåret som også vil være med på å redusere antall fotgjengere i området den nærmeste måneden.

Det bli opparbeidet egne parkeringsplasser for de berørte naboene ved siden av Grønberg gård. (se gul merking på kart)

Illustrasjon: Malvik kommune
Her blir Dalabakkan stengt fra 27.11. til 22.12.
Det graves dype grøfter og opparbeides p-plass til venstre i bildet
Store dimensjoner på avløpet