Sa ja til fyrverkeri på Midtsandtangen

Søknaden om tillatelse til fyrverkerioppskyting fra Midtsandtangen friluftsområde på nyttårsaften ble mandag godkjent av et enstemmig formannskap.

Flott sted for fyrverkeri

– Det synes vi var veldig bra selvfølgelig. Midtsandtangen er et flott sted å skyte opp større fyrverkeri, og vi håper å glede både barn og voksne på Nyttårsaften, sier Roy Tronstad i T-Pyro som står bak tiltaket.

– Hvor stort fyrverkeri vi får til er jo avhengig av hvor mye vi får samlet inn, så vi oppfordrer alle privatpersoner og bedrifter til å støtte opp. Vipps til 12963, eller ta kontakt så kan vi sende faktura, oppfordrer fyrverkerisjefen.

Godkjent av brannvesen og politi

Både Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS og politiet har godkjent søknadene, men det er grunneier som gir den endelige tillatelsen for bruk av området.

I dette tilfellet opptrer Malvik kommune som grunneier av Midtsandtangen friluftsområde da drifts- og forvaltningsansvaret er overlatt til kommunen fra Miljødirektoratet. Det samme gjelder for Vikhammerløkka.

Enstemmig vedtatt

Formannskapet gikk enstemmig inn for innstillingen og fattet følgende vedtak i saken:

1. Firmaet T-Pyro AS gis tillatelse til å benytte Midtsandtangen friluftsområde til
familiearrangement for oppskyting av fyrverkeri 31.12.2017 mellom klokken 17.00 og
klokken 18.00.

2. Samme firma gis også tillatelse til fyrverkerioppskyting fra skjæret på Vikhammerløkka samme dag klokken 24.00, innenfor en tidsramme på 15 minutter.

3. Det forutsettes at arrangør sørger for god og tydelig informasjon i forkant, både for å sikre oppslutning til arrangementet, men også for at omgivelsene skal kunne være forberedt på oppskytingen.