Går inn for fyrverkeri

Mandag skal Formannskapet behandle søknaden om oppskyting av fyrverkeri fra Midtsandtangen på nyttårsaften.

Virksomhetsleder for kultur, Arve Rena er kommunens saksbehandler og han innstiller overfor politikerne at det gies tillatelse.

«Firmaet T-Pyro AS gis tillatelse til å benytte Midtsandtangen friluftsområde til familiearrangement for oppskyting av fyrverkeri 31.12.2017 mellom klokken 17.00 og klokken 18.00.

Samme firma gis også tillatelse til fyrverkerioppskyting fra skjæret på Vikhammerløkka samme dag klokken 24.00, innenfor en tidsramme på 15 minutter.

Det forutsettes at arrangør sørger for god og tydelig informasjon i forkant, både for å sikre oppslutning til arrangementet, men også for at omgivelsene skal kunne være forberedt på oppskytingen.» heter det i innstillingen.

Fantastisk respons

– Vi setter selvfølgelig pris på at rådmannen ønsker at vi skal få lov til dette, sier Roy Tronstad i T-pyro AS som også forsøkte å få til fyrverkeri på Midtsandtangen i fjor.

– Støyproblematikken møter vi som pyroteknikere på gjennom hele året, og vår tilnærming er å bruke mere lydsvake effekter om det er mulig, men Nyttårsaften da vil vi gjerne smelle i noen minutter.

– Etter den fantastiske responsen i fjor, håper vi at været er med oss i år slik at det blir et flott Familiefyrverkeri på Midtsandtangen, sier han.

– Dette blir et spleiselag som i fjor, og vi allerede mottatt flere donasjoner fra privatpersoner som ønsker å bidra. I tillegg har vi pengene vi fikk fra IF forsikring i fjor, så allerede nå kan vi si at det blir fyrverkeri. Om politikerne i kommunen tillater det da.

– Vi ønsker gjerne kontakt med bedrifter i kommunen som kunne tenke seg å bidra, og om noen ønsker å være med å hjelpe til på arrangementet er det bare å ta kontakt, sier Roy Tronstad i T-pyro.

Godkjent av brannvesen og politi

Både Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS og politiet har godkjent søknadene, men det er grunneier som gir den endelige tillatelsen for bruk av området.

I dette tilfellet opptrer Malvik kommune som grunneier av Midtsandtangen friluftsområde da drifts- og forvaltningsansvaret er overlatt til kommunen fra Miljødirektoratet. Det samme gjelder for Vikhammerløkka.

Hensyn til dyrehold

En av naboene på Midtsand har henvendt seg til kommunen og bedt om at det taes hensyn til de som driver med dyrehold i området.

Fra sør ligger stallene og hotellene som «perler på en snor»:

Torp Ridesenter har 35 hester og ligger i Malvikveien 586, Malvik Dyrehotell for hund og katt , Malvikveien 596.

Så kommer Malvik kattehotell « Den Høye Hale» Malvikveien 815. På samme adresse ligger det også en privat stall med 2 hester.

Deretter kommer Stall Stav Østre, som ligger i Smiskaret hvor også Pusehuset kattehotell ligger.

Altså er det 6 bygninger med dyrehold som naboene ønsker det skal taes hensyn til.

– Forholdet til omgivelsene, og det faktum at profesjonelt fyrverkeri har en annen dimensjon, gjør at rådmannen ønsker en politisk behandling av søknaden, heter det i saksframlegget.

– Etter en samlet vurdering finner rådmannen det riktig å innstille på å tillate oppskyting i henhold til søknaden, men vektlegger at oppskyting skal foregå i en begrenset periode samt at nødvendig informasjon gis til innbyggere/aktører slik at disse skal være best mulig forberedt.

Formannskapet behandler saken mandag 13.november.