Dalabakken stengt

På grunn av anleggsarbeid vil Dalabakkan bli stengt fra i dag, onsdag 08.11. til fredag 10.11. klokken 15.00.

Malvik kommune melder at arbeidet vil pågå i krysset Silkevegen – Dalabakkan.

Omkjøring er skiltet, østover til Sveberg via E6 fra Hommelvik og Fylkesveg 950, Storsand ved Vuluvegen.

På grunn av anleggsarbeidet vil det bli vannavstegning torsdag 09.11. mellom kl. 08.00–16.00.

Berørte beboere varsles på SMS, ved manglende varsel ta kontakt med servicetorget på telefon 73 97 20 00 skriver kommunen på sin hjemmeside.