Vil du drive Pæra?

(foto: Knut Trondsen)

Vil du drive et serveringssted plassert midt i Trøndelags flotteste og best tilrettelagte friluftsområde?

Dette spørsmålet stiller nå Malvik kommune og sikter til interessenter som kan tenke seg å drive restauranten Pæra på Midtsandtangen, etter at nåværende driver har sagt opp sin kontrakt med kommunen.

Malvik kommune ønsker innspill på hvordan Pæra kan videreutvikles og vil gjerne ha noen ord og forslag om nye konsept, heter det i en pressemelding fra Malvik kommune.

For spørsmål og informasjon eller avtale om befaring kan Arve Renå, i Virksomhet kultur på telefon 73 97 21 80 eller mobil 976 04 242, eller næringssjef Ole Christian Iversen på telefon 73 97 20 36 eller mobil 907 80 296 kontaktes.

Man kan også sende e-post til postmottak@malvik.kommune.no.

Søknadsfristen er 15.11.2017.