Malvik under press

Næringsforeningen i Trondheim (NiT) avdeling Malvik inviterer til næringskonferanse med fokus på lokal næringsutvikling og tilgang på næringsareal i en unik vekstakse.

Allerede før invitasjonen og konferansen er sendt ut til NiT sine medlemmer har nesten 50 personer meldt sin interesse for konferansen.

Malvik løser prekære behov

– Vi har totalt 80 plasser, så her blir det rift om plassene noe som tyder på at Malvik er i vekst og at mange ønsker å orientere seg om hva som foregår i Malvik, sier daglig leder i NiT Malvik, Kaare Hagerup.

– Hus at Malvik nå løser prekære behov for næringsareal for større deler av regionen, men spesielt for bedrifter fra Stjørdal.

– 400 dekar næringsareal kan i løpet av året være revet vekk, og Malvik kommune må raskt finne nye attraktive areal, forteller han.

Av høydepunkter og viktige hendelser nevner Hagerup at Sveberg Handel – og Næringspark er inne i sluttfasen for salg av areal mellom Sveberg og Stav noe som påvirker hele regionen.

– En ny arealplan i kommunen skal hastebehandles, men over 60 forslag skaper problemer for framdriften i ambisiøs plan for behandling av kommuneplanen.

Omfattende program

Dette er noe av programmet for Næringskonferansen som holdes på Svebergtunet onsdag 13.desember.

Ordfører i Malvik, Ingrid Aune (AP) informerer om status lokalisering av hestesportsenter i Malvik.

Av andre innledere nevnes landbruksdirektøren i Sør-Trøndelag, Vikaune Fabrikker AS og Arne Hernes AS, Stjørdalsbedrifter som nå etablerer seg i Malvik.

Sveberg Handel og Næringspark har over 220 dekar næringsareal på Sveberg og vil gi en oppdatering og status framover. Det skal også Nye Veier AS kommer med en oppdatering på det som ligger an til å bli den endelige planen.

Tor Inge Skjøtskift, nyansatt leder i Lukas Stiftelsen (Betania Malvik), orienterer om utfordringer i forbindelse med store endinger i organisering og drift i et av Malviks største selskaper.

Tone Moum Drazkowski orienterer om utviklingen av Malvik Senter og Paul Vikhammer som eier store deler av Vikhammer sentrum forteller om sine planer for næring og boligutvikling i Vikhammer.

Mersalg er en av Malviks største bedrifter med mer enn 350 ansatte vil orientere om bedriften og veien videre, i et nasjonalt selskap som har valgt å legge sin administrasjon på Sveberg.

Konferansen ledes av daglig leder i NiT Malvik, Kaare Hagerup og