Åpent brev til Helse Midt-Norge, klage på Viken Malvik Taxi

Leserinnlegg fra Veronica Linn Jensen:

Åpent brev til Helse Midt-Norge HRF avd Pasientreiser, klage på Viken Malvik Taxi

Kjære Helse Midt-Norge HRF, hjelp meg å forstå deres handlinger.

Tidligere i sommer ga dere kontrakt på pasienttransport i Malvik kommune til Viken Malvik taxi.

Når et firma vinner anbud, må de ikke da bevise at de kan dekke opp alle turene som er i løpet av et døgn? Viken Malvik Taxi har to personbiler, to maxi taxi og en varebil. Dette skal betjene ca 13800 innbyggere, tre legekontor, to fysioterapeut avdelinger, turer til St.Olavs Hospital, Røros sykehus og Orkanger sykehus.

Det gjelder vel og merke personer som skal fra sin hjemmeadresse til et behandlingssted eller fra et behandlingsted i kommunen og hjem.

Alle forstår at dette ikke er mulig. Så må vi ta med de som må ha alene taxi og de som må ha med ledsager, da hjelper det lite med samkjøring. Jeg har sett og hørt mye om deres ordning siden oppstarten 1/9 og min dypeste medfølelse går til de flotte kundebehandlerne ved tlf 05515 pasientreiser, de får nok mye pepper om dagen.

Jeg er en av de som uttrykte min vrede da bilen fra Viken Malvik Taixi kom hele 56 minutter for sent og jeg var fremme ved St.Olavs Hospital 40 minutter etter at jeg hadde time. Flott jobba!! Dette kommer i tillegg til at jeg ikke ble hentet på St.Olavs torsdag 21/9. Returen ble endret ved at avdelingen ringte pasientreiser kl16:50 og kl 17:50 var det ingen som hadde kommet og ringte da Viken Malvik Taxi, de hadde ingen tur registrert «jeg kan ikke trylle heller» som svaret fra VMT lød. Gikk tilbake til avdelingen og joda turen ligger der den med status akseptert. Avdelingen la inn ny tur og 2 min etterpå ble jeg hentet av et annet taxi firma.

Det er en ting til jeg har problemer med å forstå. Hvilke back up har dere om Viken Malvik Taxi ikke kan levere? Jeg hadde nemlig en bil fra Tøndertaxi på gården min. Men pasientreiser var låst til Viken Malvik taxi, de kunne ikke frigi turen til Trøndertaxi slik at jeg hadde rukket min time. Dette er overhodet ikke holdbart.

Har selv sittet på legekontoret å sett at det ikke kommer noen og henter, vært til fysioterapi å sett at pasienter kommer for sent og blir hentet for sent. Om man tar en spørre runde til behandlere tror jeg listen vil bli ekstremt lang. Vi er tross alt pasienter og det er en grunn til at vi må benytte oss av dette tilbudet. Jeg klarer utmerket godt å si ifra, men vet at det er alt for mange som ikke tørr/bryr seg om å si noe. Men slik skal det ikke være!

I perioden februar-16 til april-16 hadde jeg 40 dager med pasientreiser, ikke en dag kom jeg for sent og ble alltid hentet for retur til korrekt tid.

Vil rette en stor takk og be om unnskyldning for at jeg var sint og frustrert til den hyggelige damen som har ansvaret for Malvik turene (som ringte meg på ettermiddagen for å forhøre seg om at jeg var hentet og på tur hjem) og hennes mannlige kollega ved pasientreiser. Jeg forstår at problemet ikke sitter hos dere og håper for pasientene, behandlere og deres skyld at Helse Midt- Norge HRF tar tak i dette

Med hilsen
Veronica Linn Jensen

Tilsvar

Malviknytt har gitt de berørte partene i leserbrevet tilbud om samtidig tilsvar mot påstandene som framkommer i innlegget. De presenteres nedenfor:

Helse Midt-Norge RHF

Det er viktig at brukere sier fra når ting ikke fungerer slik de skal. Vi trenger tilbakemeldinger for å bli bedre. Så først en takk for at du varsler.
Når nye avtaler trer i kraft og det skjer skifte av leverandør kan det oppstå innkjøringsproblemer og det har derfor vært tett oppfølging i denne saken.

Kapasiteten har nok vært for liten ved oppstart, og det gjennomføres allerede nå før helga endringer slik at kapasiteten øker.

Det håper vi skal bidra til at transporttilbudet oppleves som godt og punktlig framover.
Det er bare å beklage at tilbudet ikke har vært godt nok og at det i noen tilfeller har skapt slike situasjoner som du beskriver.

Men det er altså nå tatt grep som skal gi umiddelbar bedring, og vi kommer fortsatt til følge dette tett selv og gjennom pasientreisekontoret for Sør-Trøndelag.

Med vennlig hilsen
Tor Harald Haukås

Kommunikasjonsdirektør

Helse Midt-Norge RHF

 

Malvik Taxi

Vi beklager sterkt den opplevelsen vedkommende har hatt. Hun har grunn for å være misfornøyd med dette.

Skal ikke gjøre noe som helst slags forsøk på å bortforklare det. Samtidig vil vi få si at vi nå gjør forbedringstiltak, slik at situasjoner som dette skal unngås.

Vi setter inn et ekstra drosjeløyve. Dessuten gjør vi avtale med en underleverandør, for ytterligere å styrke kapasiteten og fleksibiliteten.

Malvik taxi har hatt svært positiv utvikling i det siste, og da må vi selvsagt gjøre nødvendige tilpasninger.

Med vennlig hilsen

Arne Kristiansen

for Malvik Taxi