Oppvekstmiljø – alles ansvar

Carl-Jakob Midttun

Leserinnlegg fra Rådmann Carl-Jakob Midtun, Malvik kommune:

Oppvekstmiljø – alles ansvar

Rådmannen viser til leserinnlegg på malviknytt.no med overskriften «Feiging». Ingen barn og unge i Malvik skal oppleve mobbing eller krenkende adferd, verken på skolen, i barnehagen, på fritida eller hjemme – det er vår målsetting.

Fra 1. august i år er det innført en aktivitetsplikt i opplæringsloven. Dette pålegger alle i skolen et ansvar for å følge med, gripe inn og varsle når barn og unge blir utsatt for krenkelser eller mobbing. Skolen har så ansvar for å undersøke saken og sette inn tiltak. Den nye lovteksten og kommunens strategi og handlingsplan mot mobbing har vært tema på alle foreldremøter og i klasserommene denne høsten.

Rådmannen forventer at alle tar ansvar når de observerer eller blir kjent med mobbing og krenkelser. Terskelen for å gripe inn og si fra skal være lav.

I Malvik jobber vi kontinuerlig og systematisk med kompetanseheving i skolene og i barnehagene for å sikre gode oppvekstvilkår.  I klasserommene jobber lærerne og elevene sammen med å skape en felles forståelse for hvordan alle skal ta et ansvar for å skape et trygt og godt skolemiljø. Rådmannen oppfordrer også alle innen idrett, kultur og organisasjonsarbeid til å fortsette å bidra i dette viktige arbeidet for våre barn og unge.

Carl-Jakob Midttun

Rådmann i Malvik kommune