Nå kan du kjøpe en del av Selbu Sparebank

Nå kan du sikre deg eierskap i den 158 år gamle banken.

Selbu Sparebank inviterer nå flere til å bli medeiere i banken.

Banken har ønske om å styrke egenkapitalen med opptil 40 millioner kroner. Emisjonen foregår fram til 29.september.

Det er generalforsamlingen i Selbu Sparebank som har besluttet å etablere eierandelskapital ved utstedelse av minimum 300.000 og maksimum 400.000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105 kr.

Finanstilsynet har gitt nødvendig tillatelse til emisjonen, og tegningsperioden er fra 11. september til 29. september 2017 kl. 15:00.

Lokale informasjonsmøter

Det arrangeres informasjonsmøter flere steder i forbindelse med emisjonen. På Stjørdal, i Kjøpmannsgata 36, tirsdag 19. september kl. 15:00 og 18:00 og i Hommelvik, i Øyavegen 1, onsdag 20. september  klokken 15:00 og 18:00.

Selbu Sparebank er en moderne lokalbank med tradisjoner helt tilbake til 1859. Hovedkontoret ligger i Selbu. I tillegg har banken filialer i Tydal, Trondheim, Malvik og Stjørdal kommune. Det er totalt 42 ansatte som betjener bankens kontorer.