Vil ha bedre vedlikehold av fylkesveiene

Foto: Senterpartiet

Senterpartiets førstekandidat for Sør-Trøndelag, Heidi Greni, mener vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er enormt.

Det ønsker hun og Senterpartiet å gjøre noe med om de kommer i posisjon etter valget.

– Senterpartiet mener det må innføres en 10-årig vedlikeholdspakke på 1 – 1,5 mrd kroner i året i tillegg til midlene fylkene har til vedlikehold fra før, sier Heidi Greni, som har kjørt flere mil på Sør-Trønderske fylkesveier i løpet av valgkampen.

– Nå har riktignok utbyggingen av fylkesveiene blitt noe bedre etter at fylkene tok over ansvaret for veiene selv, men vedlikeholdet har ikke blitt særlig mye bedre.

– Det er tydeligvis større stas å bygge nytt og å klippe snorer, enn å vedlikeholde veier. Det er riktignok gjort en del på riksveinettet de siste årene, derfor er det viktig at fylkesveiene også følges opp. (Saken fortsetter under bildet)

Foto: Senterpartiet

Ole Herman Sveian og Heidi Greni viser sår i veibanen på fylkesveien over Gevingåsen.

Tror ikke på staten

Heidi Greni tror ikke at en endring forvaltningsnivåene er løsningen.

– Vi ser at vedlikeholdsetterslepet øker og det er derfor viktig at fylkeskommunene består. Jeg tror ikke det blir bedre om staten overtar.

– Hvis fylkesveiene ble statlige ville nok distriktene tape i forhold til storbyene. Derfor er det viktig at vi sørger for penger til veivedlikehold så fort som mulig for å ta igjen etterslepet, sier Heidi Greni.