Tre av fire bedriftsledere tror skattejuks blir avslørt

Skattedirektør Hans Christian Holte

Tre av fire bedriftsledere i Norge mener det er stor sannsynlighet for at Skatteetaten oppdager skatte- og avgiftsunndragelser.

Aldri tidligere har så mange regnet det som sannsynlig at skattekriminalitet blir avslørt.

Det er Opinion som på oppdrag fra Skatteetaten har gjennomført undersøkelsen blant ledere i norsk næringsliv. Undersøkelsen er utført årlig siden 2006.

Den viser også at aksepten for å unndra skatter og avgifter er størst i de bransjene som myndighetene retter spesiell oppmerksomhet mot. Spesielt i renholdsbransjen viser resultatene en negativ utvikling. Her økte aksepten for unndragelser fra 9 til 20 prosent fra 2014 til 2017. Aksepten for unndragelser i næringslivet som helhet er på 9 prosent og har holdt seg stabil siden 2014, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Lettere å drive ulovlig innen bygg og renhold?

Næringslivsledere innen bygg og renhold mener det er lettere å unndra skatter og avgifter i egen bransje enn hva ledere i andre bransjer mener om sin bransje. Hver tredje leder i snekkerbransjen mener for eksempel at det ikke er vanskelig å unndra skatt og avgift.

– Dette viser at vi i samarbeid med de andre kontrolletatene og politiet må prioritere de mest utfordrende bransjene, som bygg og rengjøring, når det gjelder tiltak for å øke etterlevelsen, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Undersøkelsen viser også at det er en høyere andel i renholdsbransjen som aksepterer skatte- og avgiftsunndragelser. Nær 20 prosent av ledere i renholdsbransjen oppgir at de mener skatte- og avgiftsunndragelser kan aksepteres i enkelte tilfeller. Det er også større aksept for å unndra skatt- og avgifter blant de som har privatpersoner som kunder enn blant de som primært jobber med bedriftskunder. Blant de som i hovedsak har privatpersoner som kunder svarer 15 prosent at de i enkelte tilfeller kan akseptere at en virksomhet bevisst unndrar skatt og avgift.

Fakta om undersøkelsen:

• Sero-Undersøkelsen gjennomføres årlig av Opinion på oppdrag fra Skatteetaten for å måle virksomheters holdninger til etterlevelse og oppfatninger av Skatteetatens innsats.
• Målgruppe: Daglige ledere i norske bedrifter registrert i MVA-registeret.
• Ca 2000 respondenter ble kontaktet per telefon i mai 2017.

Se hele Sero-undersøkelsen på skatteetaten.no eller her (eksterne lenker)