Økt arbeidsledighet i juli

Antallet helt arbeidsledige i Malvik økte med 44 personer i juli.

Tilsammen 194 personer, fordelt på 96 kvinner og 98 menn, er nå helt uten arbeid. Dette er en økning på 44 personer i forhold til status for én måned siden.

Bruttoledigheten i Malvik har økt fra 2 prosent av arbeidsstyrken i kommunen, til 2,6 %., kommer det fram av en pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag.

Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak for fylket er nå 4 659. Det gir en bruttoledighet på 2,8 prosent. For landet som helhet ligger bruttoledigheten på 3,3 prosent.

Ved utgangen av juli er det 4 045 personer helt ledig i fylket. Det tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på ni prosent.

Justert for sesongsvingninger er ledigheten i Sør-Trøndelag på 2,2 prosent, det samme som forrige måned.

Færre unge ledige

I juli måned er det 593 helt ledige i ungdomsgruppen under 25 år. Antallet ledige har gått ned med 146 personer fra samme tid i fjor, en nedgang på 20 prosent.

– NAV har tett samarbeid med flere videregående skoler og med næringslivet for å få ungdommene til å fullføre skolen eller å komme ut i jobb. Det er derfor gledelig å se at ungdomsledigheten har utviklet seg i positiv retning det siste året, sier Arve Winsnes, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, i en pressemelding.

Ledighetsnedgang innenfor de fleste yrkesgrupper

Med unntak av meglere og konsulenter samt akademiske yrker, går ledigheten ned innenfor alle yrkesgrupper.

– Den største prosentvise nedgangen ser vi innenfor ingeniør- og ikt-fag. Ved utgangen av måneden var det registrert 388 ledige i denne yrkesgruppen, en nedgang på 92 personer fra sommeren 2016. Hittil i år er det lyst ut i overkant av 750 stillinger i disse yrkene. Industri har en ledighetsnedgang på 15 prosent og bygg og anleggsfagene en nedgang på 13 prosent.

– Sør-Trøndelag har et stabilt godt arbeidsmarked med en positiv utvikling i ledigheten for de fleste yrkesgrupper. Vi ser også at antallet som går lenge ledig er på vei ned, med en reduksjon på 14 prosent det siste året, sier Winsnes.