Hele Norge og alt vi trodde på ble angrepet

I dag, 22. juli 2017 er det seks år siden terrorangrepene rammet Norge, den 22. juli 2011.

Dette ble idag markert med minneseremonier både i regjeringskvartalet og på Utøya. Det ble også markert lokalt flere steder i landet, også her i Malvik ved minnesmerket som står ved Hommelvik kirke.

Je suis Charlie

De fremmøtte ble ønsket velkommen av partileder i Malvik Arbeiderparti, Anne Mostervik og Torstein Fosmo spilte og sang «Je suis Charlie» til de fremmøtte.

Torstein Fosmo med sangen «Til ungdommen»

Må ikke glemme

Det var Annar Gravråk, nestleder i Sør- Trøndelag AUF som holdt dagens appell og la vekt på at vi ikke må glemme hvilke verdier som ble angrepet denne dagen, for seks år siden.

Nestleder i Sør- Trøndelag AUF Annar Gravråk

– For seks år siden. Den 22. juni 20011, ble hele Norge og alt vi trodde på angrepet. Jeg skal ikke bruke tid på å snakke om gjerningsmannen, men vi er nødt til å minne oss selv på hvilke verdier som ble truet den grusomme fredagen. grunnpilaren i vårt samfunn, fellesskapet, det inkluderende Norge. Det ble truet, sa Annar Gravråk til de som hadde møtt frem for å vise sin respekt.

Krans og roser

Det ble lagt ned krans fra Malvik kommune ved minnesmerket og det var varaordfører Ole Herman Sveian som sto for bekransingen.

Bekransing av minnesmerket, ved varaordfører Ole Herman Sveian, Malvik kommune

Malvik Arbeiderparti delte ut røde roser, som de fremmøtte la ved minnesmerket, før partileder Mostervik takker for oppmøtet og det hele ble avsluttet med et musikalsk innslag av Torstein Fosmo med «Til ungdommen».

Torstein Fosmo med sangen «Je suis Charlie»

 Foto og tekst: Rie Aagaard