Nettbanner extra malvik
Hjem Nyheter Nå kan det bli bryllup på Rådhuset

Nå kan det bli bryllup på Rådhuset

Regjeringen foreslår nå å overføre vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene.

Det er ordfører og varaordfører som får myndigheten til å foreta vigsler, men kommunestyret kan også gi myndighet til andre kommunalt ansatte eller folkevalgte.

– At vi nå foreslår at kommunene skal overta ansvaret for borgerlige vigsler er et godt tiltak for bedre tilgjengelige tjenester. Vi tror også at kommunene har bedre forutsetninger for å tilpasse seremonien til brudeparets ønsker enn det som har vært mulig i domstolene, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne på departementet sine hjemmesider.

Regjeringen har lagt fram forslag til endringer i ekteskapsloven. Der blir det foreslått at vigselsmyndigheten som i dag ligger hos domstolene blir overført til kommunene. Det foreslås å legge vigselsmyndigheten til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret gir slik myndighet.

Forslaget innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere, og for personer som ikke er bosatt i Norge. Kommunens alminnelige vigselstilbud til disse gruppene skal være gratis og tilgjengelig. Dersom kommunen åpner for at vigsler kan skje utenfor kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider eller for brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen kreve dekket merkostnader ved dette, skriver Barne- og likestillingsdepartementet på sine hjemmesider.

Det tas sikte på at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2018.

Les hele lovforslaget her (ekstern lenke)