Vi vil ha grønne saker i valgkampen

Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge

Flest trøndere vil ha grønne saker i valgkampen.

Oslo: Over halvparten av stemmeberettigete bosatt i Trøndelag etterlyser miljøpolitikk på agendaen fram mot høstens stortingsvalg, ifølge en ny måling.

I en landsdekkende måling foretatt av TNS svarer hele 54 prosent av respondentene fra trønderfylkene at de ønsker en valgkamp der miljøpolitikk og det grønne skiftet spiller en større rolle.

Ingen annen del av landet er i nærheten av å ha en så høy interesse for miljøpolitikk i valgkampen som Trøndelag. Stor-Oslo kommer nærmest med 44 prosent tilslutning. På landsbasis ligger andelen som ønsker en grønnere valgkamp på 39 prosent.

– Undersøkelsen vår viser at det er mange miljøengasjerte trøndere som følger nøye med på den politiske debatten fram mot valget. De leter etter partier som viser at de tar miljøet på alvor, sier Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge.

Smittende grønt lokalengasjement

Valgekspert Julie Ane Ødegaard Borge arbeider med klima- og menneskerettigheter i Raftostiftelsen. Hun er ikke overrasket over at mange gjerne skulle sett at miljøsaker løftes fram i valgdebattene.

– Det er lite miljøhandling hos politikerne i dag, samtidig som vi ser et økende antall bærekraftige tiltak ute i lokalmiljøene. Når naboen din kjøper elsykkel eller elbil og begynner å snakke om solcellepanel, så skjer det en smitteeffekt. Folk ønsker miljø! Vi ønsker egentlig å redusere klimaendringene, og dette engasjementet kan også kanaliseres gjennom valgkanalen, sier Ødegaard Borge.

Til tross for at en betydelig andel av befolkningen ønsker mer miljø i valgkampen, er oppslutningen til de mest utpregede miljøpartiene lav. Totalt ligger Venstre, SV og Miljøpartier De Grønne an til å få rundt 11-12 prosent på landsbasis, ifølge de fleste partibarometrene.

Ødegaard Borge påpeker at noen partier åpenbart har mer å hente enn andre på at valgdebattene pensles inn på et grønnere spor.

– MDG har alt å tjene på å dreie valgkampen og det offentlig ordskiftet inn på miljø. Men også SV og Venstre har noe å hente. For sistnevnte handler det ikke minst om å profilere seg i forhold til hva de har fått utrettet i regjeringssamarbeidet, sier hun.

Vil presse de store partiene

Ola Elvestuen, leder av Stortingets energi- og miljøkomité, mener et bredt miljøengasjement er avgjørende for å gjøre norsk miljøpolitikk mer ambisiøs.

– Det er flere partier som kjemper om miljøvelgerne, og det er i utgangspunktet positivt. Denne undersøkelsen viser jo også at potensialet for å hente flere velgere er stort. Vi trenger miljøpartier med tyngde som kan presse de store partiene i en grønnere retning, sier Venstres nestleder.

– Begynn under kjøkkenbenken

Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge er overbevist om at miljø hører hjemme i den nasjonale politikken. Likevel bør et hvert miljøengasjement begynne i hjemmet.

– Kildesortering av avfall er en enkel og kostnadsfri måte å bidra til et bedre miljø på. Ved å sortere for eksempel plastemballasje, kartonger og metallemballasje bidrar du til at disse materialene tilbakeføres til kretsløpet, sier hun.

Vil ha mindre miljø

Samtidig som miljøet har høy oppslutning blant mange stemmeberettigete, er det også de som mener temaet allerede tar for stor plass. I TNS-undersøkelsen svarer 12 prosent av trønderne at de synes miljø burde ha en mindre rolle i årets valgkamp.

Ytterligere 12 prosent av respondentene fra Trøndelag er fornøyd med den plassen miljøpolitikk har fått i valgkampen så langt, mens 22 prosent ikke har tatt stilling til temaet.

Minst støtte i vest

Ønsket om en mer grønnfarget valgkamp er mest utbredt blant kvinner og personer med høy utdanning, ifølge målingen.

Blant de som mener miljøspørsmål burde tones ned fra dagens nivå finner vi på landsbasis et overtall av menn og unge voksne. På landsdelsnivå ønsker særlig vestlendinger at miljø skal få mindre plass i valgkampen.

Kilde: Pressenytt