Norsk kylling neppe til Malvik

I ei pressemelding varsler bedriften Norsk Kylling at de har vedtatt å flytte fabrikken fra Støren og trolig til Orkdal.

Norsk Kylling skal ha bestemt seg for at den nye fabrikken enten kommer i Orkdal eller Malvik.

Dette betyr at Norsk Kylling vraker Midtre Gauldal som lokasjon for ny fabrikk, skriver Trønderbladet på Melhus, som omtalte saken først.

Neppe Malvik

Ifølge Norsk Kylling er Orkdal mest egnet for den nye kyllingfabrikken og mener at kommunen har kompetanse innen alle ledd for industri.

– Orkdal kommune har invitert Norsk Kylling til kommunen og et område under regulering som passer godt med våre ambisjoner og planer. Det er brikker som enda ikke er på plass på denne tomten, og vi ønsker fortsatt dialog med Malvik kommune rundt vårt tomtealternativ i Malvik, uttaler Stokbakken i pressemeldinga.

Glede på Orkanger

Ordfører Oddbjørn Bang (Sp) i Orkdal var ikke klar over Norsk Kyllings avgjørelse før Trønderbladet ringte.

– Når Norsk Kylling velger ikke å være i Midtre Gauldal, er vi fornøyd med at de har valgt oss. Vi skal ha møte med Norsk Kylling på tirsdag, sier Bang.