Flyplassjefen på Værnes slutter

Lasse Bardal (Foto: Avinor)

Lufthavndirektør Lasse Bardal ved Trondheim lufthavn Værnes går over i ny rolle i Avinor.

Bardal får ansvaret for å utvikle og lede konsernets arbeid i det norske totalforsvaret, skriver Avinor i en pressemelding.

Fra Regjeringens side legges det stor vekt på at å fornye og styrke sivile myndigheters og det sivile samfunnets støtte til Forsvaret gjennom Totalforsvarsarbeidet, og Avinor har ambisjon om å være en sentral aktør i dette arbeidet.

– Lasse har gjort en førsteklasses jobb for Avinor og Trondheim lufthavn Værnes over lang tid. Han er en av konsernets mest erfarne ledere, og har omfattende kompetanse og svært god samfunnsforståelse. Det gjør Lasse svært godt egnet til å ivareta Avinors rolle inn mot Forsvaret og andre bidragsytere til Totalforsvaret. I tillegg ønsker jeg også å trekke på Lasses erfaring i det omfattende prosjektet med å bygge ny lufthavn i Bodø, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

I forbindelse med ny rolle vil Bardal begynne på sjefskurset ved Forsvarets Høgskole fra midten av august, og vil fratre stillingen som lufthavndirektør på samme tidspunkt.

– Jeg har hatt en fantastisk spennende tid som leder for Trondheim lufthavn Værnes. Gjennom dyktige medarbeidere og et nært samarbeid med regionen har vi utviklet en lufthavn som passasjerene er godt fornøyd med, sier Lasse Bardal. I lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen er jeg svært motivert til å gå inn i en sentral rolle i Totalforsvaret og være deltaker på en svært attraktiv skolering ved Forsvares Høgskole.

Stillingen som lufthavndirektør ved Trondheim lufthavn Værnes vil bli utlyst internt og eksternt i løpet av kort tid.