Malvik fikk 1,3 millioner i utbytte

Illustrasjon

TrønderEnergi utbetaler utbytte.

Kraftselskapet TrøndeEnergi, hvor Malvik kommune har 335.622 eierandeler (aksjer), vedtok i midten av mai å utbetale 43 millioner i utbytte til eierne for 2016.

Selskapet har totalt 11.189.041 utbytteberettigede aksjer og utbyttet utgjør kroner 3,85 per aksje.

For Malvik kommunes vedkommende skal dette medføre en utbetaling på kr 1.291.130,61.