Nå går våpenamnestiet ut

Gry Fredriksen ved Stjørdal Lensmannskontor

Det er innlevert et 40-50 talls våpen under denne omgangen av våpenamnestiet hos Stjørdal lensmannskontor. Av disse er det 4-5 som er innlevert av Malvikinger.

Onsdag 31.mai er siste dagen i denne omgangen med våpenamnesti som politiet har gjennomført fra 1.mars og ut mai.

– Våpnene kommer som oftest fra dødsbo eller rydding i hus og hytter, forteller 1.konsulent Gry Fredriksen ved Stjørdal Lensmannskontor til Malviknytt.no.

– For det meste dreier det seg om gamle våpen som ikke er i bruk. Det er for det meste rifler og haglegevær og noen pistoler.

Når man leverer inn våpen kan man søke om å beholde våpenet, søke om å få det registrert, slik at man kan selge det videre, søke om å få gjøre våpenet lovlig ubrukbart og slik kunne beholde det eller levere våpenet inn for destruksjon.

– Noen har valgt å levere inn våpnenen for destruksjon og disse vil bli sent inn til Kripos som vil foreta en test for å se om våpnene nhar vært brukt i straffbare handlinger, forteller Gry Fredriksen.

– Selv om våpenamnestiet nå avsluttes tar vi fortsatt i mot våpen for både destruksjon og ikke minst registrering. Det viktigste er faktisk å få de registrert, sier hun.

Straff for å ha ulovlige våpen

Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil 2 års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen 6 år. Har man da våpenkort for annet våpen, må man i tillegg påregne at dette tilbakekalles.

Sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri skal ikke medbringes til politiet. Sprengstoff kan være ustabilt, så det er viktig at ukyndige ikke rører dette selv. Ta kontakt med politiet, så finner de de riktige fagfolkene til å hjelpe deg.

– Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet. Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisministeren i januar, da våpenamnestiet ble varslet.