E6 må bygges så snart som mulig

Firefelts motorvei og 110 km/t gjennom Malvik må bygges snarest mulig!

Leserinnlegg av Stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune (FrP):

Det er bare helt utrolig hvordan rådmannen i Trondheim argumenterer for å trenere E6-utbyggingen gjennom Malvik, enda en gang. Denne gangen med å redusere farten!

Jeg er glad for at politikerne i Trondheim er fornuftige denne gangen også, og ikke lager enda mer problematikk rundt utbyggingen av denne veien.

 Jeg har friskt i minne det ene av rådmannens forslag i saken om detaljreguleringen av E6 Ranheim – Værnes, i fjor høst, der man altså foreslo å avvise hele detaljreguleringen. Samtidig som det også hang et forslag i lufta om å bare ta utbyggingen av tunnelene, og ikke bygge ut til fire felt.

Både Trondheim, Malvik og regionen som helhet trenger denne veien, i tillegg til den økte satsingen på kollektivtrafikk og utbygging av jernbanen. Dette må sees i en sammenheng der man gir et godt tilbud til de som har mulighet til å velge kollektivt, men samtidig respekterer det langstrakte landet vårt og behovet som mange har for å bruke bilen. E6 er tross alt hovedferdselsåra gjennom landet vårt, og utbyggingen er viktig både for å legge bedre til rette for næringstransporten, og ikke minst for å bedre trafikksikkerheten.

Heldigvis har vi en regjering som gjennomfører en historisk satsing på kollektivtrafikk og jernbaneutbygging, i tillegg til veiutbygging. Utbyggingen av E6 er veldig nødvendig nå, og det er viktig at man legger til rette for at Nye Veier får gjennomført fire felt og 110 km/t så snart som mulig.

Med vennlig hilsen

Lill Harriet Sandaune

Stortingsrepresentant for FrP

Les også: Vil ikke ha 110 km/t på E6