Spør om veteraner

Eva Lundemo (H) fremmer en interpellasjon til Malvik kommunestyre sitt møte mandag 29. mai.

Der viser hun til det store antallet Norske soldater som sendes til konfliktområder, og spør om Malvik kommune har en handlingsplan, eventuelt om det vil bli utarbeidet en plan for veteraner, og for å ivareta deres familier.

Interpellasjonen er stilet til ordføreren:

Har Malvik kommune en handlingsplan?

Den norske staten sender hvert år et stort antall soldater til konfliktområder.

Siden andre verdenskrig har mer enn 100.000 norske soldater deltatt i mer enn 40 land. Dette er vårt samfunns bidrag til fred. Dette er et bidrag som også forplikter det norske samfunnet.

Våre soldater gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet. De blir stasjonert i områder med uro og konflikt. Soldatene løser vanskelige oppdrag i land med store utfordringer. De utsetter seg selv for sterke inntrykk og belastninger.

For de aller fleste har utenlandstjenesten vært en positiv opplevelse. Undersøkelser av omkring 15.000 norske soldater som har tjenestegjort i Libanon og Afghanistan, viser at 85- 90 prosent av de som svarte på undersøkelsene kom hjem med litt eller ingen belastninger.

Libanon-undersøkelsen fra 2016 viste at omkring 13 prosent av de som svarte fremdeles opplevde stress som følge av tjenesten. Afghanistan-undersøkelsen fra 2012 viser at 28 prosent av de som svarte har et alkoholforbruk som defineres som risikofylt eller skadelig.

Den rød-grønne regjeringen etablerte i sin tid, handlingsplanen «I tjeneste for Norge», en plan som er videreført av dagens regjering. Syv departementer er involvert i planen, som inneholder 126 tiltak. En av anbefalingene er at det etableres kommunale handlingsplaner for veteraner.

En handlingsplan for veteraner handler ikke bare om soldaten som har vært ute på vegne av Norge, men også om soldatens ektefelle og barn.

I mange tilfeller rammes også disse og annen familie av stresset og de sterke opplevelsene som følger med tjenesten for Norge.

Har Malvik kommune en handlingsplan for veteraner og hvis ikke, vil ordføreren ta initiativ til at det utarbeides en handlingsplan for veteraner i Malvik kommune?