Klart for nytt kulturskoleår

Foto: Thor Nielsen

I månedsskiftet mai – juni er det hovedopptak ved Kulturskolen i Malvik.

For de som allerede har plass og vil fortsette, har fristen nylig gått ut. Totalt er det 360-70 elevplasser ved kulturskolen i Malvik.

– Noen disipliner har venteliste, men på andre er det mange ledige plasser, forteller rektor ved kulturskolen Gunnhild Breirem.

– Piano, ang og gitar er de mest populære, men det er ledige plasser på teater, dramaleik, dans, visuell kunst, blåse- og strykeinstrument.

Undervisningen foregår både i kulturskolens lokaler på Vikhammer, i Bruket kulturhus og ved skolene i kommunen. Timeplanen er forsøkt lagt opp slik at undervisningen starter så tett etter ordinær skoledag som mulig.

Kulturkarusell

Kulturskolen har et lek- og rytmetilbud for førskolebarn, og et tilbud for de på SFO som går i 1. og 2.trinn.

– Lek- og rytmetilbudet er lekebasert opplegg som en tilnærming til musikkfagene, og her ønsker vi oss flere deltakere da vi har ledige plasser i gruppen, forteller rektoren.

Kulturskolen drar også rundt til skolenes SFO med et seks ukers kortkurs i løpet av skoleåret.

– Dette er noe vi har fått positive tilbakemeldinger på. Ungene som har vært med på synes det er litt synd de ikke får delta etter at de har startet på 3.trinn.

– Opplegget slår tydelig vis godt an både hos foreldre og barn.

Musikk- og teaterverksted

flere av kulturskolens tilbud er prosjekter med elementer av flere sjangere og teknikker. Et av tilbudene for den kreative er Musikkteknologi.

– Her har vi et verksted for låtskrivere, komponister, studioarbeid og musikkteknologi i studio. Det er et spennende tilbud som er populært, forteller Gunnhild Breirem.

Også på teater- og dramatilbudet er det prosjekt på gang i dette skoleåret.

– Der er planen å jobbe med et prosjekt som skal ende ut i en forestilling og noe av tanken er å involvere flere grupper i kulturskolen i dette prosjektet, forteller hun.