Søker om ny konsesjon

Har solgt prakteiendommen Torp Nedre til sin samboer.

Da Karl Albert Selmer fikk avslag på konsesjonssøknaden på kjøp av eiendommen Torp Nedre i 2016 på grunn av priskontollen, måtte han heve kjøpet, eller selge gården.

Nå er eiendommen solgt for 11.700.000 til Selmer sin samboer, Anna Lillefjell, som nå søker Malvik kommune om konsesjon på gården. Hun har samme formål som Selmer hadde; drive gård og bo på Torp Nedre. Dette viser dokumenter Malviknytt.no har fått innsyn i.

Taper 4,6 mill

Selmer kjøpte eiendommen Torp Nedre for 16.300.000,- og skrev i den opprinnelige konsesjonssøknaden for eiendommen at  vil bosette seg der og drive jordbruksdrift på eiendommen i tillegg til arbeidet utenfor gårdsbruket.

Konsesjonssøknaden ble endelig avslått av Landbruksdirektoratet i oktober 2016.

Samme plan

I den nye konsesjonssøknaden opprettholder Anna Lillefjell de samme planene for eiendommen som Karl Albert Selmer hadde.

Planen er bærproduksjon på ca. 20 dekar, ettersom det er god erfaring med slik produksjon på konsesjonseiendommen.

På det øvrige areal vil det bli drevet med kornproduksjon. Det legges opp til samarbeid om felles landbruksmaskiner med barndomsheimen på Ranheim og annen gårdbruker.

Lillefjell skriver i sin konsesjonssøknad til Malvik kommune at eiendommen ble solgt videre til henne for kroner 11.700.000,- i januar 2017. Det skal være innenfor summen på 12 millioner som Rådmannen i Malvik vurderte som verdi på eiendommen.