«Vennafjellet» bevares

Skjermdump fra saksfremlegg, Malvik kommune

Kartverket har fått henvendelse fra Gunnar Sesseng, Stjørdal på mulig feil bruk av navnene. Sesseng hevdet at «Baklifjellet er fjellet sør for Engtjenna og Engvollen med høyeste punkt 684 m.o.h., mens Vennafjellet er fjellet nord for Engtjenna med høyeste punkt 596 m.o.h. og beliggende i Malvik kommune».

Nå har Malvik kommune hatt saken ute til høring og det har kommet inn åtte svar. Navnekomiteen, som består av virksomhet kultur og representanter fra historielagene, har behandlet saken i møte 28.mars 2017.

Navnekomiteen mener det er viktig å opprettholde et så godt innarbeidet navn som Vennafjellet og fremmer følgende innstilling til politikerne i ARESAM som skal behandle saken onsdag 5.april.

«Navnene Baklifjellet og Vennafjellet bevares, der Vennafjellet kan være en samlebenevnelse over fjellpartiet sørøst, sør og sørvest for Engvollen og Engtjenna.

Alternativt plassert der dagens radar til Avinor står, som er i samsvar med rektangulærkart fra 1889-1963.

Dette må vurderes av Kartverket.

Baklifjellet er fjellet som ligger sør, sør-vest for Engvollen og Engtjenna, og oppfattes som en del av Vennafjellet»

Godt dokumentert

Gjennom navnesaken og høring er det godt dokumentert både gjennom kart, sentrale aktørers bruk og ikke minst turfolkets bruk av navnet Vennafjellet. Det vil være et stort tap for både Selbu og Malvik dersom det velges en annen benevnelse for dette aktuelle geografiske området står det i saksframlegget før onsdagens møte.

Vennafjellet er navnet.

Flere av høringssvarene er opptatt av at både Malvik og Selbu vil tape på om Vennafjellet erstattes med noe annet. Her er noen av høringssvarene.

Hans Olav Løkken: viser til navnebruken sett fra flynavigasjon, der det offisielle navnet er Værnes terminalradar, Vennafjell. Forsvaret kalte sin stasjon for Forsvarets stasjon Vennafjell og i alle planer og søknader i forbindelse med etablering av disse to anlegg til Samferdselsdepartement, Telenor, Forsvaret og Luftfartsverket (Avinor) er navnet Vennafjell brukt.

Stig Oddbjørn Aas: har også dokumentert bruken av navnet Vennafjellet, både gjennom gruvedrift, egen og slektas erfaring, og henvisninger både gjennom Forsvaret og Den Norske Turistforening.

Skjermdump fra saksframlegg

Karl H Brox: fraråder også å endre navn. Brox har tidligere bodd i Mostadmark, er godt kjent i området og har vært operasjonsoffiser i Malvik HV-område som var delaktig i nærforsvaret av anlegget til Forsvaret. Vennafjellet er et godt innarbeidet turnavn, brukt på kart og av sentrale aktører.

Ola Fuglem: Av en eller annen merkelig grunn har navnet Vennafjellet dukket opp. Det riktige navnet er baklifjellet. At et navn fra Mostadmarka har blitt brukt i et område omgitt av setervoller fra Selbustrand, er ikke troverdig. På nordsida har vi tre stervoller ved Engtjønna, i sør og vest ligger Grøtheimsvollene og i vest lå/ligger vollene til Høyby og Fuglem

Malvik kommune er også «faste» brukere gjennom sine aktiviteter i Vinter- og SommerMalvik. Tidligere brukte også Malvik kommune Gammelvollstoggo som fast leirskolested, så den oppvoksende generasjon i Malvik blir godt kjent i dette flotte turområdet.

Hele saken kan leses på Malvik kommune sine nettsider.